Immunoterapia

Redaktor naczelny:dr n. med. Ewa Kalinka-Warzocha
ISSN:2544-5731
Częstotliwość wydań:półrocznik
Wydawca:PZWL Wydawnictwo Lekarskie


1/2018

Podstawy immunoonkologii. Część I. Funkcjonowanie i regulacja aktywności układu immunologicznego

dr hab. n. med. Kamila Wojas-Krawczyk

G-CSF w onkohematologii - czy w praktyce wiemy już wszystko?

dr n. med. Ewa Kalinka-Warzocha

Opis przypadku chorego na czerniaka z przerzutami leczonego niwolumabem

dr Iwona Kalinowska, dr n. med. Monika Dudzisz-Śledź

Onkolityczne wektory wirusowe w immunoterapii nowotworów

dr n. med. inż. Agnieszka Ewa Lipiec, dr Łukasz Kuryk

Wpływ dioksygenaz indolaminowych na odpowiedź immunologiczną w chorobie nowotworowej

dr hab. n. med. Tomasz Kubiatowski

Całkowita regresja w trakcie leczenia niwolumabem u chorego z rearanżacją genu ALK - opis przypadku

dr n. med. Izabela Chmielewska, Anna Sieńko, Karolina Rożenek, dr n. med. Michał Szczyrek, prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk, prof. dr hab. n. med. Janusz Milanowski