Immunoterapia

Redaktor naczelny:dr n. med. Ewa Kalinka-Warzocha
Częstotliwość wydań:półrocznik
Wydawca:PZWL Wydawnictwo Lekarskie

Immunoterapia

Półrocznik poświęcony jest tematyce immunoterapii, która została uznana za największe, przełomowe osiągnięcie w medycynie. Pismo jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie środowiska medycznego tematem praktycznego i skutecznego stosowania immunoterapii, które wymaga znajomości mechanizmów działania, ograniczeń, profilu toksyczności oraz ciągłego aktualizowania wiedzy w zakresie wyników toczących się w znacznej liczbie badań klinicznych.

Zaczęliśmy od immunoterapii nowotworów. Jednak, aby kompleksowo zająć się tym tematem, nie ma możliwości pominięcia postępu innych dziedzin medycyny, który nastąpił właśnie dzięki tej metodzie. Już niebawem na łamach czasopisma przeczytacie Państwo temat immunoterapii jako metody leczenia chorób immunologicznych, a także o postępach w dermatologii, chorobach reumatycznych, metabolicznych itp.

Adresaci: lekarze wszystkich specjalności, w których immunoterapia ma zastosowanie.


Częstotliwość ukazywania się:

półrocznik

Wydawca:

PZWL Wydawnictwo Lekarskie


Regulamin | Informacje prasowe | Polityka prywatności