Immunoterapia

Redaktor naczelny:dr n. med. Ewa Kalinka-Warzocha
Częstotliwość wydań:półrocznik
Wydawca:Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Immunoterapia

Półrocznik poświęcony jest tematyce immunoterapii, która została uznana za największe, przełomowe osiągnięcie w medycynie. Pismo jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie środowiska medycznego tematem praktycznego i skutecznego stosowania immunoterapii, które wymaga znajomości mechanizmów działania, ograniczeń, profilu toksyczności oraz ciągłego aktualizowania wiedzy w zakresie wyników toczących się w znacznej liczbie badań klinicznych. 

Adresaci: lekarze wszystkich specjalności, w których immunoterapia ma zastosowanie.


Częstotliwość ukazywania się:

półrocznik

Wydawca:

PZWL Wydawnictwo Lekarskie


Regulamin | Informacje prasowe | Polityka prywatności