Immunoterapia

Redaktor naczelny:dr n. med. Ewa Kalinka-Warzocha
Częstotliwość wydań:półrocznik
Wydawca:PZWL Wydawnictwo Lekarskie

Wybierz prenumeratę

Liczba prenumerat: egz.

Prenumerata od numeru:

Do numeru: 2/2018


Cena zwiera koszt przesyłki dla wszystkich numerów objętych prenumeratąRegulamin | Informacje prasowe | Polityka prywatności