Immunoterapia

Redaktor naczelny:dr n. med. Ewa Kalinka-Warzocha
ISSN:2544-5731
Częstotliwość wydań:półrocznik
Wydawca:PZWL Wydawnictwo Lekarskie

Spis treści

Podstawy immunoonkologii. Część II. Punkty kontroli układu immunologicznego: mechanizm działania, różnice 
i podobieństwa przeciwciał anty-PD-1 i anty-PD-L1
dr hab. n. med. Kamila Wojas-Krawczyk

Rola patomorfologa w kwalifikacji chorych na raka niedrobnokomórkowego płuca do leczenia inhibitorami punktów kontroli immunologicznej
prof. nadzw. dr hab. n. med. Renata Langfort

Immunoterapia w pierwszej linii leczenia chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca z uwzględnieniem najważniejszych doniesień z ASCO 2018
dr n. med. Ewa Kalinka-Warzocha, prof. nadzw. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

Rola immunoterapii w leczeniu chorych z rozpoznanym rakiem urotelialnym po niepowodzeniu wcześniejszego leczenia opartego na pochodnych platyny
dr hab. n. med. Tomasz Kubiatowski

Skuteczność ustekinumabu w leczeniu choroby Leśniowskiego-Crohna
prof. dr hab. n. med. Andrzej Pawlik

Leczenie biologiczne i immunosupresyjne w nieswoistych zapaleniach jelit
dr n. med. Alina Durko, dr n. med. Katarzyna Szabelska-Zakrzewska,
prof. nadzw. dr hab. n. med. Elżbieta Czkwianianc

Atezolizumab w leczeniu drugiej linii chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca
dr n. med. Katarzyna Stencel, lek. Daria Świniuch, prof. dr hab. n. med. Rodryg Ramlau

Regulamin | Informacje prasowe | Polityka prywatności