Analiza Przypadków w Pielęgniarstwie i Położnictwie

Redaktor naczelny:Dorota Kobierzewska
ISSN:2391-9515
Częstotliwość wydań:dwumiesięcznik
Wydawca:Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Wybierz prenumeratę

Liczba prenumerat: egz.

Prenumerata od numeru:

Do numeru: 5/2017Cena zwiera koszt przesyłki dla wszystkich numerów objętych prenumeratąInformacje prasowe | Polityka prywatności | Regulamin