Katalog

Analiza Przypadków. Pielęgniarstwo i Położnictwo

Redaktor naukowy:Dorota Kilańska
ISSN:2391-9515
Częstotliwość wydań:dwumiesięcznik
Wydawca:PZWL Wydawnictwo Lekarskie

Wybierz prenumeratę

Liczba prenumerat: egz.

Prenumerata od numeru:

Do numeru: 6/2020


Cena zwiera koszt przesyłki dla wszystkich numerów objętych prenumeratąRegulamin | Informacje prasowe | Polityka prywatności