Analiza Przypadków. Pielęgniarstwo i Położnictwo

Redaktor naukowy:Dorota Kilańska
ISSN:2391-9515
Częstotliwość wydań:dwumiesięcznik
Wydawca:Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Wybierz prenumeratę

Liczba prenumerat: egz.

Prenumerata od numeru:

Do numeru: 3-4/2019


Cena zwiera koszt przesyłki dla wszystkich numerów objętych prenumeratąRegulamin | Informacje prasowe | Polityka prywatności