Analiza Przypadków. Pielęgniarstwo i Położnictwo

Redaktor naczelny:Dorota Kobierzewska
ISSN:2391-9515
Częstotliwość wydań:dwumiesięcznik
Wydawca:Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Spis treści

TEMAT NUMERU

Jak podnieść prestiż zawodu pielęgniarki?

PRAWO I ETYKA

15 Etyka i profesjonalizm czy etyka a profesjonalizm?

ŚRODOWISKO PRACY

Postępowanie z pacjentem zakażonym HIV. Profilaktyka przedekspozycyjna i zasady postępowania w przypadku zdarzenia niepożądanego, cz. I

Respiratorowe zapalenie płuc jako przykład zakażenia szpitalnego

PRAKTYKA POŁOŻNICZA

Standard postępowania medycznego z zakresu okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej sprawowanej nad pacjentką w okresie ciąży, porodu, połogu, w sytuacjach stwierdzenia ciąży bliźniaczej

PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA I ICNP

Pacjent z zespołem stopy cukrzycowej w praktyce pielęgniarskiej na podstawie analizy przypadków

Iniekcje insuliny. Zapobieganie lipoatrofii i lipohipertonii

 PACJENT W OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ

Dominujące problemy pielęgnacyjne pacjentów w opiece długoterminowej jako czynniki determinujące ich jakość życia

Rola leczenia żywieniowego u pacjentów geriatrycznych

PO DYŻURZE

Felieton

Ordynowanie leków. Nie taki diabeł straszny, jak go malują

Pielęgniarstwo europejskie

Pielęgniarki we Włoszech


Regulamin | Informacje prasowe | Polityka prywatności