Analiza Przypadków. Pielęgniarstwo i Położnictwo

Redaktor naukowy:Dorota Kilańska
ISSN:2391-9515
Częstotliwość wydań:dwumiesięcznik
Wydawca:PZWL Wydawnictwo Lekarskie

Spis treści

Temat numeru

Plan opieki z wykorzystaniem ICNP? w oparciu o badania naukowe. Odleżyny jako problem pielęgnacyjny

Prawo i Etyka

Działalność Komisji Wojewódzkiej w aspekcie orzekania o zdarzeniach medycznych

Środowisko pracy

Bezpieczne pobieranie próbek krwi kapilarnej

Praktyka pielęgniarska i położnicza (ICNP)

Zapobieganie hipoglikemii. Edukacja pacjentów i opiekunów

Pacjent z owrzodzeniem podudzia. Wpływ opatrunków na szybkość gojenia się rany

Rak jelita grubego. Opieka nad pacjentem ze stomią

Kolka jelitowa u dzieci

Pielęgniarka w zespole diagnostyczno-terapeutycznym. Co warto wiedzieć o płynoterapii

Profilaktyka wszawicy i skuteczne sposoby jej leczenia

Zmiana opatrunku na ranie zakażonej z drenem

Uwarunkowania organizacyjno-prawne praktyki zawodowej położnej rodzinnej w Polsce. Cz. II. Zadania położnej POZ

Pielęgniarki w Austrii


Regulamin | Informacje prasowe | Polityka prywatności