Analiza Przypadków. Pielęgniarstwo i Położnictwo

Redaktor naczelny:Dorota Kobierzewska
ISSN:2391-9515
Częstotliwość wydań:dwumiesięcznik
Wydawca:Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Spis treści

TEMAT NUMERU

Najważniejsze wydarzenia dla zawodów pielęgniarki i położnej w roku 2017

PRAWO I ETYKA

Zlecenia lekarskie - jak poprawnie przyjąć i zrealizować. Najczęściej popełniane błędy

ŚRODOWISKO PRACY

Postępowanie z pacjentem zakażonym HIV. Profilaktyka przedekspozycyjna i zasady postępowania w przypadku zdarzenia niepożądanego, cz. II

Zadbaj o bezpieczny sprzęt na swoim stanowisku pracy

PRAKTYKA POŁOŻNICZA

Standard postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii, z zakresu opieki nad pacjentką w sytuacji niepowodzeń położniczych

PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA I ICNP

Mocznik - skuteczna i bezpieczna substancja nawilżająca skórę

Leczenie ran za pomocą opatrunków biologicznych

Bezpieczne przygotowanie preparatu do żywienia pozajelitowego

PACJENT W OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ

Stopień zaspokajania potrzeb pacjenta a jakość opieki w zakładzie opiekuńczo-leczniczym

Rola leczenia żywieniowego w chorobach neurologicznych

Preparaty antyseptyczne stosowane w leczeniu ran i owrzodzeń oraz w profilaktyce zakażenia miejsca operowanego

 


Regulamin | Informacje prasowe | Polityka prywatności