Katalog

Analiza Przypadków. Pielęgniarstwo i Położnictwo

Redaktor naukowy:dr n. o zdr. Dorota Kilańska
ISSN:2391-9515
Częstotliwość wydań:dwumiesięcznik
Wydawca:PZWL Wydawnictwo Lekarskie

Spis treści

TEMAT NUMERU

  • Pielęgniarstwo okołooperacyjne
  • Sytuacja pielęgniarek operacyjnych w dobie pandemii
  • Kształcenie pielęgniarek operacyjnych
  • Specyfika opieki w pielęgniarstwie operacyjnym ujęta językiem ICNP
  • Złamania przezkrętarzowe - przebieg zabiegu i rola pielęgniarki operacyjnej
  • Zadania pielęgniarki operacyjnej wobec pacjenta poddanego zabiegowi RIRS

PRAKTYKA

  • Otyłość. Rozpoznawanie i postępowanie pielęgniarskie
  • Depresja - narastający problem w dobie epidemii

NAUKA

  • Implementacja wybranych klasyfikacji diagnoz i interwencji pielęgniarskich ICNP - pacjent z przewlekłą niewydolnością nerek, leczony nerkozastępczo w formie hemodializy
  • Filozofia kierowania a nowoczesny model przywództwa w zespole pielęgniarskim

Regulamin | Informacje prasowe | Polityka prywatności