Analiza Przypadków. Ginekologia i Położnictwo

Redaktor naczelny:Romuald Dębski
ISSN:23008644
Częstotliwość wydań:kwartalnik
Wydawca:PZWL Wydawnictwo Lekarskie

W bieżącym numerze:

Rak jajnika

Rak jajnika jest szóstym pod względem częstości występowania nowotworem złośliwym u kobiet, i jednocześnie powoduje największą śmiertelność spośród wszystkich nowotworów ginekologicznych zarówno w Polsce, jak i na świecie. Dlatego wybór odpowiedniej metody leczenia jest kluczowy. Autor artykułu podkreśla, że obecnie nie ma żadnej innej terapii, która mogłaby być lepsza od umiejętności operatora w kwestii wpływu na czas przeżycia pacjentów.


Nekrotyczne zapalenie powięzi miednicy i uda jako rzadkie powikłanie po założeniu slingu podcewkowego – o czym powinniśmy wiedzieć i pamiętać

W artykule opisano przypadek pacjentki, u której w odległym czasie (13 miesięcy!) po prawidłowo przeprowadzonym zabiegu założenia slingu podcewkowego (TOT)  doszło do zakażenia głębszych tkanek z martwicą powięzi na lewym udzie i szybkiego rozprzestrzeniania się go wzdłuż powięzi do podudzia.


Zasady postępowania w przypadku kobiet z rakiem piersi

Warto przeczytać opis przypadków dwóch kobiet, u których rozpoznano raka piersi. U pierwszej z nich choroba została wykryta w dość typowym wieku wystąpienia tego nowotworu – między 5. a 7. dekadą życia. Pacjentce zaproponowano tradycyjny model leczenia, stosowany u chorych z rakiem piersi. Druga pacjentka to młoda osoba, w przypadku której w postępowaniu terapeutycznym uwzględniono nie tylko zagrożenie wynikające z samej choroby nowotworowej, ale również jej potrzebę uniknięcia utraty piersi.
Regulamin | Informacje prasowe | Polityka prywatności