Analiza Przypadków w Ginekologii i Położnictwie

Redaktor naczelny:prof. dr hab. n. med. Romuald Dębski
ISSN:23008644
Częstotliwość wydań:kwartalnik
Wydawca:Wydawnictwo Lekarskie PZWL

W bieżącym numerze:

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy!

Oddaję w Wasze ręce kolejny specjalny numer monotematyczny „Analizy Przypadków w Ginekologii i Położnictwie” dotyczący problematyki schorzeń onkologicznych u kobiet. Wydaje mi się, że zeszyt ten jest bardzo interesujący i może być przydatny w codziennej praktyce klinicznej. Immunoterapia i terapia antyangiogenna w chorobach nowotworowych nie są już „pieśnią przyszłości”, lecz stały się terapiami dostępnymi i odgrywają coraz większą rolę w praktyce klinicznej. Kilka opracowań dotyczy poszczególnych chorób nowotworowych – prezentujemy krótki, ale bardzo treściwy artykuł na temat raka szyjki macicy oraz doskonały artykuł na temat rzadszego i traktowanego trochę po macoszemu raka sromu – oba artykuły pochodzą z ośrodków o ogromnym doświadczeniu w leczeniu onkologicznym, pierwszy z I Katedry Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prowadzonej przez prof. Jacka Suzina, drugi zKatedry i Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego WUM prowadzonej przez prof. Włodzimierza Sawickiego. Chciałbym szczególnie zwrócić Państwa uwagę na dwa artykuły trochę z pogranicza onkologii, ale dotyczące bardzo ważnych problemów praktycznych. Choroba nowotworowa wiąże się z wieloma dolegliwościami, w tym często z uciążliwymi dolegliwościami bólowymi. Sama choroba oraz – jeszcze częściej – jej leczenie są przyczyną nasilonych nudności i wymiotów. Pierwszy artykuł, autorstwa dr. Jarosława Woronia, eksperta z Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, poświęcony jest strategii postępowania przeciwbólowego u osób z zaawansowaną chorobą nowotworową – nawet jak już nie można bardziej pomóc, to nie powinno boleć. Drugi artykuł, w którym omówiono problematykę leczenia nudności i wymiotów u pacjentek poddawanych chemioterapii, jest w moim odczuciu świetnym kompendium postępowania z pacjentkami z nasilonymi objawami ubocznymi występującymi podczas leczenia systemowego.

Kolejny artykuł dotyczy zagadnienia zachowania płodności u kobiet poddawanych terapii gonadotoksycznej. Od kilku już lat w kilku polskich ośrodkach (lista jest dłuższa niż wymieniona w artykule, w Warszawie programy oncofertility prowadzą Invimed i Novum) istnieje możliwość „krioprezerwacji płodności” – zamrożenia zarodków lub komórek jajowych bądź fragmentów kory jajnika uzyskanych przed rozpoczęciem chemioterapii potencjalnie grożącej trwałym uszkodzeniem tkanki jajnikowej. Co więcej, w Polsce urodziły się już dzieci u kobiet skutecznie leczonych z powodu ziarnicy. Podstawowym problemem jest to, że wielu lekarzy nie ma świadomości takiej możliwości i tylko nieliczne pacjentki kierowane są przed chemioterapią na zabieg pobrania komórek rozrodczych.

Zapraszam do lektury wszystkich artykułów.

 

Z wyrazami szacunku

 Romuald DębskiInformacje prasowe | Polityka prywatności | Regulamin