Analiza Przypadków. Ginekologia i Położnictwo

Redaktor naczelny:prof. dr hab. n. med. Romuald Dębski
ISSN:23008644
Częstotliwość wydań:kwartalnik
Wydawca:Wydawnictwo Lekarskie PZWL

W bieżącym numerze:

Wewnątrzwątrobowa cholestaza ciężarnych

Na kanwie dość typowego przypadku klinicznego autorzy artykułu na temat wewnątrzwątrobowej cholestazy ciężarnych dokonali analizy aktualnych zaleceń dotyczących diagnostyki i terapii tej jednostki chorobowej. Artykuł ten mógłby być zaczynem do korekty starych czy raczej stworzenia nowych rekomendacji PTG (obecnie PTGiP), dotyczących wewnątrzwątrobowej cholestazy ciężarnych. 

Całkowity blok przedsionkowo-komorowy u płodu

Bardzo dydaktyczny jest również artykuł dotyczący bloku przedsionkowo-komorowego u płodu autorstwa zespołu z Kliniki w Krakowie, działającej pod kierunkiem prof. Huberta Hurasa. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt prezentacji przypadku, w którym mimo nadzwyczajnych starań zarówno położników, jak i neonatologów, nie uzyskano pozytywnego efektu klinicznego. Pomimo tego autorzy przedstawili cały ciąg procesu diagnostyczno-terapeutycznego oraz dokonali przeglądu aktualnego stanu wiedzy. Najbardziej inspirujące są informacje zawarte na samym końcu opracowania. Profilaktyczne podawanie immunoglobulin okazało się nieskuteczne – ale czy to nie była zbyt mała dawka? Wszak skuteczne leczenie konfliktu płytkowego osiąga się, podając dawki 1 g/kg masy ciała co tydzień, czyli dziesięciokrotnie większe niż podana w opracowaniu.

Co najczęściej drażni pacjentki ginekologów? Analiza negatywnych opinii o ginekologach zamieszczonych na portalach internetowych dotyczących rankingów lekarzy 

W bieżącym numerze nie można przegapić artykułu dotyczącego negatywnych opinii na temat lekarzy ginekologów zamieszczanych w internecie przez pacjentki. Czy nam się to podoba, czy nie, żyjemy w świecie internetu, rankingów lekarzy, „doktora Google’a”. Smutne, ale prawdziwe! W rankingu nie ma znaczenia, czy lekarz zoperował we właściwym wskazaniu, czy zoperował skutecznie, dla pacjentki liczy się to, czy blizna będzie krótka, a szew ciągły, by nie pozostawił blizny przerosłej. Pacjenci oceniają lekarzy nie za merytorykę, ale za wygląd, umiejętność słuchania, empatię… Niezwykle interesujący i jednocześnie bulwersujący jest fakt, że Polska jest krajem o najniższym wskaźniku zaufania do lekarza… Regulamin | Informacje prasowe | Polityka prywatności