Analiza Przypadków. Ginekologia i Położnictwo

Redaktor naczelny:Romuald Dębski
ISSN:23008644
Częstotliwość wydań:kwartalnik
Wydawca:Wydawnictwo Lekarskie PZWL

W bieżącym numerze:

W najnowszym numerze

W codziennym życiu zawodowym większość ginekologów kojarzy infekcję HPV (human papilloma virus) z szyjką macicy i koncentruje uwagę głównie na niej, niejednokrotnie zapominając, że infekcja często dotyczy również pochwy. Zmiany VaIN (vaginal intraepithelial neoplasia) są często niezdiagnozowane.  W artykule ukazano przebieg diagnostyki i leczenia zmian w szyjce macicy i w pochwie wywołanych przetrwałą infekcją HPV. 

Niedoczynność tarczycy (hipotyreoza) może stanowić wyzwanie dla lekarza ginekologa. Niedobór hormonów tarczycy ma negatywny wpływ zarówno na płodność, jak i na przebieg istniejącej już ciąży.

Przeczytaj opis przypadku przygotowany przez prof. Marka Bolanowskiego na  temat diagnostyki i leczenia niedoczynności tarczycy u ciężarnych.

Przedwczesne odpłynięcie płynu owodniowego jest często spotykanym powikłaniem drugiego i trzeciego trymestru ciąży. Ciężarne z tą komplikacją powinny być leczone w ośrodkach trzeciego stopnia referencyjności, które powinny mieć wypracowany praktyczny schemat postępowania w takich przypadkach.  Prof. Anita Olejek i wsp. przedstawiają algorytm postępowania w PPROM.
Regulamin | Informacje prasowe | Polityka prywatności