Analiza Przypadków. Ginekologia i Położnictwo

Redaktor naczelny:prof. dr hab. n. med. Romuald Dębski
ISSN:23008644
Częstotliwość wydań:kwartalnik
Wydawca:Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Wybierz prenumeratę

Liczba prenumerat: egz.

Prenumerata od numeru:

Do numeru: 3/2018


Cena zwiera koszt przesyłki dla wszystkich numerów objętych prenumeratąRegulamin | Informacje prasowe | Polityka prywatności