Analiza Przypadków. Ginekologia i Położnictwo

Redaktor naczelny:Romuald Dębski
ISSN:23008644
Częstotliwość wydań:kwartalnik
Wydawca:PZWL Wydawnictwo Lekarskie

Wybierz prenumeratę

Liczba prenumerat: egz.

Prenumerata od numeru:

Do numeru: 1/2019


Cena zwiera koszt przesyłki dla wszystkich numerów objętych prenumeratąRegulamin | Informacje prasowe | Polityka prywatności