Analiza Przypadków. Ginekologia i Położnictwo

Redaktor naczelny:prof. dr hab. n. med. Romuald Dębski
ISSN:23008644
Częstotliwość wydań:kwartalnik
Wydawca:Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Spis treści

INFEKCJE UKŁADU ROZRODCZEGO I CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ

?        Nawracająca drożdżyca pochwy i sromu u pacjentki z cukrzycą

?        Kandydoza pochwy u ciężarnej 

PROBLEMY MEDYCYNY MATCZYNO-PŁODOWEJ

?        Heparyny drobnocząsteczkowe w położnictwie

?        Całkowity blok przedsionkowo-komorowy u płodu

?        Wewnątrzwątrobowa cholestaza ciężarnych

?        Znaczenie witaminy D w położnictwie

?        Fitoterapia, ze szczególnym uwzględnieniem preparatu Canephron N, i inne alternatywne metody leczenia w zakażeniach dróg moczowych

ONKOLOGIA W PRAKTYCE GINEKOLOGICZNEJ

?        Profilaktyka pierwotna raka szyjki macicy 

NA POGRANICZU MEDYCYNY I PRAWA

?        Co najczęściej drażni pacjentki ginekologów? Analiza negatywnych opinii o ginekologach zamieszczonych na portalach internetowych dotyczących rankingów lekarzy


Regulamin | Informacje prasowe | Polityka prywatności