Analiza Przypadków w Ginekologii i Położnictwie

Redaktor naczelny:prof. dr hab. n. med. Romuald Dębski
ISSN:23008644
Częstotliwość wydań:kwartalnik
Wydawca:Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Spis treści

Temat numeru: Różne spojrzenia na przypadek

Leczenie przeciwbólowe u pacjentek z nowotworem narządu rodnego

Infekcje układu rozrodczego i choroby przenoszone drogą płciową

Nawrotowe zakażenie dolnych dróg moczowych u kobiet ? aktualne wytyczne diagnostyczno-terapeutyczne

Problemy medycyny matczyno-płodowej

Mięśniaki macicy jako problem medycyny rozrodu ? rola farmakoterapii

Sposoby leczenia anemii ciężarnych

Preindukcja porodu za pomocą cewnika Foleya

Zagadnienia endokrynologii ginekologicznej

Wkładka z lewonorgestrelem 13,5 mg jako zalecana metoda antykoncepcyjna dla pacjentki z obciążonym wywiadem internistycznym

Profilaktyka i leczenie osteoporozy u kobiet w okresie menopauzalnym

Zespół bólowy miednicy mniejsze

Na pograniczu medycyny i prawa

Agresja w służbie zdrowia ? perspektywa prawna


Informacje prasowe | Polityka prywatności | Regulamin