Katalog

Analiza Przypadków. Ginekologia i Położnictwo

Redaktor naczelny:prof. dr hab. n. med. Tomasz Rechberger
ISSN:2300-8644
Częstotliwość wydań:kwartalnik
Wydawca:PZWL Wydawnictwo Lekarskie

Stałe działy

Czasopismo "Analiza Przypadków w Ginekologii i Położnictwie" to efekt wytężonej pracy Rady Programowej złożonej z niekwestionowanych autorytetów w zakresie ginekologii i położnictwa. W tym czasie wysłuchaliśmy Państwa potrzeb, zebraliśmy prośby i przeanalizowaliśmy problemy, które dotykają każdego ginekologa i położnika. W rezultacie powstało pierwsze w Polsce czasopismo, które rzeczywiście wspiera praktyków, prezentując i omawiając realne przypadki z polskich gabinetów.

Przypadki, podsumowane i opatrzone opiniami i wskazaniami ekspertów, dla łatwości ich odszukania pogrupowano w następujących działach:

CZĘŚĆ I.  Standardy medyczne w przypadkach klinicznych

Temat numeru - różne spojrzenia na konkretny przypadek
W tym dziale omawiamy przypadki z polskich gabinetów - o możliwych drogach postępowania leczniczego dyskutują eksperci, wskazując różne możliwości rozwiązania problemu. Na zdjęciach i schematach zwracamy uwagę na momenty krytyczne dla procesu leczenia i wskazujemy jak uniknąć błędów.

Infekcje układu rozrodczego i choroby przenoszone drogą płciową
W tej części znajdziecie Państwo najciekawsze przykłady leczenia chorób zakaźnych, wskazujemy jak je rozpoznawać oraz leczyć.

Problemy medycyny matczyno-płodowej i Medycyna rozrodu
Działy poświęcone częstym i trudnym problemom współczesnych kobiet z ograniczoną płodnością oraz problemami w ciąży, porodzie i połogu. Opisujemy w nim przypadki ciąż wysokiego ryzyka, z wadami rozwojowymi płodu oraz wskazujemy jak uniknąć błędu w postępowaniu w tak newralgicznych sytuacjach.

Stany nagłe w ginekologii i położnictwie
Stany nagłe to najniebezpieczniejsze chwile w praktyce lekarza. Pokazujemy prawidłowe postępowanie, algorytmy działania, wskazówki ekspertów, sugerujemy najlepsze decyzje.

Na dyżurze
W tym miejscu opisujemy ciekawe przypadki, niekoniecznie sytuacje nagłe, które przydarzają się podczas dyżurów.

Część II. Z praktyki gabinetu ginekologicznego

Zagadnienia endokrynologii ginekologicznej
Dział poświęcony analizom przypadków zaburzeń hormonalnych - od dzieciństwa do starości.

Onkologia w praktyce ginekologicznej
W tym dziale przypominamy, kiedy i jakie objawy powinny wzbudzić czujność lekarza, pokazujemy drogi postępowania z pacjentkami dotkniętymi chorobami nowotworowymi narządów rodnych i piersi.

Operacje i zabiegi ginekologiczne
W tej części dowiecie się Państwo, jak kwalifikować pacjentki do zabiegów i które z nich można przeprowadzić w swoim gabinecie. Na przykładach pokazujemy jak pokonywać proste i bardziej złożone problemy techniczne.

Część III. Na pograniczu medycyny i prawa

Dział poświęcony jest zagadnieniom prawnym wpływającym na pracę i funkcjonowanie polskich ginekologów i położników.


Regulamin | Informacje prasowe | Polityka prywatności