Baby Junior

Redaktor naczelny:Dorota Kobierzewska
ISSN:2450-2626
Częstotliwość wydań:
Wydawca:PZWL Wydawnictwo Lekarskie

Kontakt

Wydawca


PZWL Wydawnictwo Lekarskie 

02-460 Warszawa, ul. Daimlera 2

Dorota Kobierzewska - Redaktor Naczelna

tel. 22 695 44 96
tel. kom. 500 329 998
dorota.kobierzewska@pzwl.pl

Agnieszka Mączyńska-Dilis - Redaktor
tel. 22 695 41 44
tel. kom. 503 504 057
agnieszka.maczynska@pzwl.pl


Ewelina Szyszkowska

Dyrektor Wydawniczy


Dział reklamy - Marzena Domańska

Dyrektor Biura Reklamy

anna.chreptowicz@pzwl.pl

Katarzyna Sienkiewicz-Witak
tel. 22 695 44 98
tel. kom. 500 120 129
katarzyna.sienkiewicz@pzwl.pl


Korekta - Barbara Kowalska

Projekt graficzny i skład - Jan Wilczek


Prenumerata i dystrybucja

Specjalista ds. Prenumerat: Anna Świtalska
tel. 22 695 41 53
tel. kom. 502 796 171
e-mail: prenumeraty@pzwl.pl


Regulamin | Informacje prasowe | Polityka prywatności