Katalog

W gabinecie lekarza specjalisty. Pediatria. Choroby dróg oddechowych u dzieci

Redaktor naukowy:dr hab. n. med. Joanna Peradzyńska
ISBN:978-83-200-6008-9
Częstotliwość wydań:wydanie specjalne
Wydawca:PZWL Wydawnictwo Lekarskie

W bieżącym numerze:

Drugi numer pod redakcją naukową dr hab. n. med. Joanny Peradzyńskiej omawia najczęstsze problemy dotyczące układu oddechowego u dzieci. Skierowany jest do pediatrów i lekarzy rodzinnych, a autorami rozdziałów są znani specjaliści, 
na co dzień praktykujący w Klinice Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego WUM.

W numerze omówiono:

  • objawy chorób układu oddechowego, tzn.: kaszel jako najczęściej występujący objaw oraz duszność, objaw, który wymaga szybkiej interwencji, a jej skuteczność zależy od właściwego rozpoznania,
  • zakażenia górnych dróg oddechowych – ich przyczyny, zalecane badania diagnostyczne oraz postępowanie zgodne z wytycznymi międzynarodowych towarzystw naukowych,
  • zakażenia dolnych dróg oddechowych – omówiono postępowanie ambulatoryjne u pacjentów z zapaleniem oskrzeli, oskrzelików oraz pozaszpitalnym zapaleniem płuc, przedstawiono wskazania do hospitalizacji w tej grupie schorzeń,
  • astmę – jako najczęstszą chorobę przewlekłą układu oddechowego u dzieci; omówiono postępowanie oparte na aktualnych wytycznych Światowej Inicjatywy na rzecz Zwalczania Astmy (GINA 2019),
  • wybrane badania czynnościowe układu oddechowego, tj.: spirometrię – przedstawiono wskazania i przeciwwskazania, zasady oceny poprawności wykonania badania oraz interpretacji wyników na podstawie najnowszych wytycznych, badanie oscylometrii impulsowej – oceniane w nim parametry, interpretację wyniku i ograniczenia związane z badaniem, oraz pomiar stężenia tlenku azotu w powietrzu wydychanym – coraz szerzej dostępny dla pacjentów z astmą.Regulamin | Informacje prasowe | Polityka prywatności