Katalog

Choroby przyzębia - klasyfikacja 2017

Redaktor naczelny:prof. dr. hab. med. Renata Górska
ISBN:978-83-200-5646-4
Częstotliwość wydań:wydanie specjalne
Wydawca:PZWL Wydawnictwo Lekarskie

Spis treści

Wstęp

Prof. dr hab. n. med. Renata Górska

Nowa klasyfikacja chorób przyzębia i chorób tkanek wokół implantów; wprowadzenie i główne zmiany do klasyfikacji z 1999 roku

Prof. dr hab. n. med. Renata Górska

Zdrowe przyzębie i choroby dziąseł na zdrowym lub zredukowanym przyzębiu; konsensus 1 grupy roboczej Warsztatów 2017 dotyczących klasyfikacji chorób przyzębia i tkanek okołowszczepowych

Dr hab. n. med. Jan Kowalski

Choroby dziąseł wywołane przez płytkę nazębną

Prof. dr hab. n. med. Renata Górska

Choroby dziąseł niewywołane przez płytkę nazębną

Dr n. med. Andrzej Miskiewicz

Zdrowe przyzębie

Dr n. med. Andrzej Miskiewicz

Zapalenie przyzębia; konsensus 2 grupy roboczej Warsztatów 2017 dotyczących klasyfikacji chorób przyzębia i tkanek okołowszczepowych

Dr hab. n. med. Jan Kowalski

Ostre zmiany periodontalne (ropnie i choroby martwicze przyzębia) oraz zmiany endodontyczno-periodontalne

prof. dr hab. n. med. Renata Górska, dr hab. n. med. Jan Kowalski

Stadia i stopnie zapalenia przyzębia: założenia i propozycja

nowej klasyfikacji oraz kryteria diagnostyczne

Dr n. med. Ewa Grabowska

Choroby ogólne, zaburzenia rozwojowe oraz nabyte, które wpływają na stan przyzębia; konsensus 3 Grupy Roboczej Warsztatów 2017 dotyczących Klasyfikacji Chorób Przyzębia i Tkanek Okołowszczepowych

Dr n. med. Andrzej Miskiewicz

Objawy chorób i stanów ogólnoustrojowych mające wpływ na struktury przyzębia

Dr n. med. Maciej Nowak

Choroby i schorzenia tkanek okołowszczepowych; konsensus 4 Grupy Roboczej Warsztatów 2017 dotyczących Klasyfikacji Chorób Przyzębia i Tkanek Okołowszczepowych

lek. dent. Wojciech Ryncarz

Zdrowe tkanki okołowszczepowe, peri-implant mucositis oraz peri-implantitis: definicje i rozważania diagnostyczne

Dr n. med. Bartłomiej Górski

Inne stany chorobowe mające wpływ na stan przyzębia

Nieprawidłowości śluzówkowo-dziąsłowe w uzębieniu naturalnym

Dr hab. n. med. Paweł Plakwicz

Uraz zgryzowy i nadmierne siły zgryzowe

Dr hab. n. med. Ewa Czochrowska

Uzupełnienia protetyczne

Dr n. med. Magdalena Jaszczak-MałkowskaRegulamin | Informacje prasowe | Polityka prywatności