Dental Estetic

Redaktor prowadzący:Monika Dyjak
ISSN:2545-2746
Częstotliwość wydań:półrocznik
Wydawca:PZWL Wydawnictwo Lekarskie

Dental Estetic - O czasopiśmie

PROFIL CZASOPISMA

Czasopismo o profilu praktycznym, w którym publikowane są ciekawe artykuły za­równo teoretyczne, jak i praktyczne, aby wiedzę pły­nącą z tego połączenia każdy specjalista mógł wyko­rzystać we własnym gabinecie bądź klinice. Poprzez tytuł "Dental Estetic" chcemy oferować profesjonalną dawkę wiedzy, idealnie dopasowaną do potrzeb lekarzy stomatologów na każdym etapie ich pracy zawodowej.

PROFIL ODBIORCY

Czasopismo adresowane jest do wszystkich obecnych i przyszłych lekarzy dentystów, a w szczególności  stomatologów zainteresowanych pogłębieniem swojej wiedzy z zakresu stomatologii estetycznej.

TEMATYKA CZASOPISMA

Artykuły publikowane w "Dental Estetic" dotyczą szeroko pojętej stomatologii es­tetycznej. Naszym celem jest zapewnienie wszechstronnej wiedzy, a także dostarczenie praktycz­nych umiejętności w dziedzinie stomatologii estetycz­nej i protetyki z uwzględnieniem najnowszych tech­nologii dostępnych na każdym etapie leczenia - od prostych przypadków do tych, w których niezbędne są innowacyjne zastosowania. Poza częścią meryto­ryczną w czasopiśmie ukazują się porady prawne, praktyczne informacje związane z zarządzaniem gabinetem oraz zawsze aktualne kalendarium kursów, szkoleń, warszta­tów z obszarów stomatologii estetycznej.

Obszary tematyczne czasopisma:

- plan leczenia estetycznego,

- dokumentacja zdjęciowa w praktyce klinicznej, cyfrowe projektowanie uśmiechu,

- stomatologia cyfrowa (wyciski, skanery wewnątrz­ustne, modele wirtualne, rozwiązania protetyczne i implantoprotetyczne wykonywane przy użyciu technologii CAD/CAM, programy do wirtualnego projektowania prac protetycznych, prezentacja gabinetowego systemu CAD/CAM, druk 3D),

- implantologia (implantacje w strefie estetycznej, planowanie leczenia z wykorzystaniem implanta­cji, podstawowe i zaawansowane rekonstrukcje implantoprotetyczne,

- chirurgia stomatologiczna,

- ortodoncja

 


Redakcja:

Konsultanci merytoryczni pierwszego wydania:

Dr n. med. Bartosz Cerkaski
Cyfrowe projektowanie uśmiechu, Akademia DSD

Dr n. Med. Krystian Owczarczak
Stomatologia estetyczna, Pro-Esthetica

Tech. dent. Katarzyna Subotowicz
Technika dentystyczna, www.denta-port.pl

Dziedzina:

Stomatologia

Częstotliwość ukazywania się:

półrocznik

Wydawca:

PZWL Wydawnictwo Lekarskie

ISSN:

2545-2746

Regulamin | Informacje prasowe | Polityka prywatności