Dental Estetic

Redaktor prowadzący:Monika Dyjak
ISSN:2545-2746
Częstotliwość wydań:półrocznik
Wydawca:PZWL Wydawnictwo Lekarskie

Wybierz prenumeratę

Liczba prenumerat: egz.

Prenumerata od numeru:

Do numeru: 1/2019


Cena zwiera koszt przesyłki dla wszystkich numerów objętych prenumeratą


Regulamin | Informacje prasowe | Polityka prywatności