Dental Labor - Technologia CAD/CAM

Redaktor prowadzący:Monika Dyjak
ISSN:1507-6644
Częstotliwość wydań:
Wydawca:Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Kontakt

Redakcja


Monika Dyjak

Redaktor Prowadząca

tel.: 22 695 44 94

tel. kom. 506 469 410

monika.dyjak@pwn.pl

  

Marta Sypuła

Dyrektor ds. Rozwoju Produktów

marta.sypula@pwn.pl

 

Dział reklamy

Anna Chreptowicz-Lewandowska

Dyrektor Biura Reklamy

anna.chreptowicz@pzwl.pl

Katarzyna Sienkiewicz-Witak

tel. 22 695 44 98

tel. kom. 500 120 129

katarzyna.sienkiewicz@pzwl.pl

 

Prenumerata i dystrybucja

Specjalista ds. Prenumerat: Anna Świtalska

tel. 22 695 41 53

tel. kom. 502 796 171

e-mail: prenumeraty@pzwl.pl

 

Wydawca

PZWL Wydawnictwo Lekarskie 

ul. Gottlieba Daimlera 2,

02-460 Warszawa

www.pzwl.pl


Regulamin | Informacje prasowe | Polityka prywatności