Diabetologia wybrane zagadnienia

Redaktor naukowy:prof. zw. dr. hab. med. Grzegorz Dzida
ISSN:2391-9507
Częstotliwość wydań:wydanie specjalne
Wydawca:PZWL Wydawnictwo Lekarskie

W bieżącym numerze:

W bieżącym numerze:

• Nowe opcje terapeutyczne, innowacyjne techniki monitorowania leczenia oraz prowadzenia samokontroli przez pacjentów.
• Nieoceniona rola badań obserwacyjnych w diabetologii oraz analiz dostępnych  baz danych (ang. real world evidence – RWE). 
• Nowoczesne opcje terapeutyczne i możliwości zastosowania nowych doustnych leków przeciwcukrzycowych.
• Próba usystematyzowania wiedzy dotyczącej dwóch klas nowy leków doustnych: gliptyn i flozyn oraz wskazówki, u jakich pacjentów stosowanie tych leków może dać największe korzyści?
• Nowe oblicza Metforminy – jedno z nich to możliwość wspomagania leczenia otyłości.
• Nowe systemy monitorowania glikemii i wielkie nadzieje z nimi związane.


Regulamin | Informacje prasowe | Polityka prywatności