Diabetologia wybrane zagadnienia

Redaktor naukowy:prof. zw. dr. hab. med. Grzegorz Dzida
ISSN:2391-9507
Częstotliwość wydań:
Wydawca:PZWL Wydawnictwo Lekarskie

Kontakt

Redaktor Naukowy

prof. zw. dr. hab. med. Grzegorz Dzida

Redakcja

Dorota Kobierzewska

Wydawca

Koordynator Działu Czasopism

tel. 22 695 44 96

tel. kom. 500 329 998

dorota.kobierzewska@pzwl.pl

Agnieszka Mączyńska-Dilis

Redaktor

tel. 22 695 41 44

tel. kom. 503 504 057

agnieszka.maczynska@pzwl

Dział reklamy

Anna Chreptowicz-Lewandowska

Dyrektor Biura Reklamy

anna.chreptowicz@pzwl.pl

Monika Gramek

tel. 22 695 40 45, tek. kom. 504 221 444

monika.gramek@pzwl.pl

Anna Kozłowska

tel. 22 695 42 78, tel. kom. 503 505 481

anna.kozlowska@pzwl.pl

Monika Leosz

tel. 22 695 44 10, tel. kom. 508 204 462

monika.leosz@pzwl.pl

Katarzyna Sienkiewicz-Witak

tel. 22 695 44 98, tel. kom. 500 120 129

katarzyna.sienkiewicz@pzwl.pl

Joanna Traczyk-Kowalska

tel. 22 695 41 61, tel. kom. 506 104 534

joanna.traczyk@pzwl.pl

Korekta 

Agata Czaplarska

Projekt graficzny i skład

Sebastian Rabczyński

Prenumerata i dystrybucja

Anna Świtalska

tel. 22 695 41 53, faks 22 695 44 87

prenumeraty@pzwl.pl

Wydawca

PZWL Wydawnictwo Lekarskie 

ul. Gottlieba Daimlera 2,

02-460 Warszawa

www.pzwl.pl

Nakład: 3 000 egzemplarzy


Regulamin | Informacje prasowe | Polityka prywatności