Katalog

Diabetologia wybrane zagadnienia

Redaktor naukowy:prof. zw. dr. hab. med. Grzegorz Dzida
ISSN:2391-9507
Częstotliwość wydań:
Wydawca:PZWL Wydawnictwo Lekarskie

Kontakt

Redaktor Naukowy

prof. zw. dr. hab. med. Grzegorz Dzida

Redakcja

Dorota Kobierzewska

Wydawca

tel. 22 695 44 96

tel. kom. 500 329 998

dorota.kobierzewska@pzwl.pl

Dział reklamy

Marzena Domańska

Dyrektor Biura Reklamy

marzena.domanska@pzwl.pl

Monika Gramek

tel. 22 695 40 45, tel. kom. 504 221 444

monika.gramek@pzwl.pl

Aleksandra Maciąg

tel. 22 695 42 78, tel. kom. 503 505 481

aleksandra.maciag@pzwl.pl

Agnieszka Gołębiewska

tel. 22 695 44 10, tel. kom. 508 204 462

agnieszka.golebiewska@pzwl.pl

Elżbieta Bernatowicz

tel. 22 695 41 61, tel. kom. 506 104 534

elżbieta.bernatowicz@pzwl.pl

Korekta 

Agata Czaplarska

Projekt graficzny i skład

Sebastian Rabczyński

Prenumerata i dystrybucja

Anna Świtalska

tel. 22 695 41 53, 

tel. kom. 502 796 171

prenumeraty@pzwl.pl

Wydawca

 

PZWL Wydawnictwo Lekarskie 

ul. Gottlieba Daimlera 2,

02-460 Warszawa

www.pzwl.pl

Nakład: 3 000 egzemplarzy

 Regulamin | Informacje prasowe | Polityka prywatności