Diabetologia wybrane zagadnienia

Redaktor naukowy:prof. zw. dr. hab. med. Grzegorz Dzida
ISSN:2391-9507
Częstotliwość wydań:wydanie specjalne
Wydawca:PZWL Wydawnictwo Lekarskie


2019

Diabetologia ostatniej dekady to niezwykle dynamicznie rozwijająca się dziedzina medycyny. Przyspieszenie, którego jesteśmy nie tylko świadkami, ale i uczestnikami, wynika w głównej mierze z wagi problemu, jakim jest cukrzyca i jej epidemiczny charakter. Praktykujący diabetolodzy powinni nadążać za  zmianami i innowacjami w medycynie, tak aby leczyć pacjentów zgodnie z najlepszą i najbardziej aktualną wiedzą.

Czasopismo Diabetologia wybrane zagadnienia zawiera omówienie kliku istotnych klinicznie problemów, które zainteresują praktykujących lekarzy nie tylko diabetologów, ale wszystkich, którzy na co dzień stykają się z problemem cukrzycy.