Katalog

W gabinecie lekarza specjalisty. Ginekologia i położnictwo. Endokrynologia ginekologiczna 2

Redaktor naukowy:prof. Piotr Laudański
ISBN:978-83-200-6247-2
Częstotliwość wydań:wydanie specjalne
Wydawca:PZWL Wydawnictwo Lekarskie

W numerze:

Ósmy numer z cyklu „W gabinecie lekarza specjalisty” pod redakcją naukową prof. dr hab. n. med. Piotra Laudańskiego, skierowany do praktykujących ginekologów-położników i endokrynologów, jest poświęcony wybranym zagadnieniom endokrynologii ginekologicznej. Każdy z rozdziałów został napisany przez specjalistów w określonych dziedzinach, którzy w sposób szczegółowy, a jednocześnie z uwzględnieniem praktycznych podstaw, przedstawiają częste i te mniej spotykane w codziennej praktyce zagadnienia.

W numerze:

Patogeneza, diagnostyka i leczenie hipogonadyzmu hipogonadotropowego (hipo-hipo) u mężczyzn. Czytelnik może poznać podstawy fizjologii oraz patofizjologii funkcjonowania układu rozrodczego u mężczyzn, a także zaburzenia o podłożu genetycznym.

Wpływ sportu na patofizjologie układu rozrodczego u kobiet. Artykuł przedstawia możliwy wpływ wysiłku fizycznego na występujące zaburzenia miesiączkowania, w tym problemy z zajściem w ciążę.

Diagnostyka i leczenie hiperprolaktynemii, czyli jednego z najczęstszych zaburzeń endokrynologicznych, z którymi na co dzień spotykamy się w swoich gabinetach. Zwrócono uwagę na dokładną diagnostykę układu podwzgórzowo-przysadkowego, z naciskiem na uwzględnienie rezonansu magnetycznego, oraz – co bardzo ważne – podkreślono ograniczoną rolę testu z metoklopramidem w diagnostyce hiperprolaktynemii czynnościowej.

Rozdział dotyczący zróżnicowanego rozwoju płciowego i zaburzeń rozwoju płci. Omówiono pojęcia takie, jak „cispłciowość”, „transpłciowość” czy też „interpłciowość” w oparciu o wiedzę i praktyczne doświadczenie lekarzy na co dzień spotykających się z tymi zagadnieniami.

Terapia objawów menopauzalnych. Pomimo znacznego ograniczenia stosowania leczenia hormonalnego w terapii objawów menopauzalnych, jest ono ciągle istotne i odgrywa ważną rolę w postępowaniu z naszymi pacjentkami. Omówiono możliwość zarówno terapii hormonalnej, jak i niehormonalnej, ze szczególnym uwzględnieniem leków grupy SSRI (selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny).

Podsumowanie najnowszych danych literaturowych dotyczących możliwego wpływu antykoncepcji hormonalnej na ryzyko poszczególnych chorób nowotworowych.

Prowadzenie dokumentacji medycznej w endokrynologii ginekologicznej. Zostało przedstawione właściwe dokumentowanie przyjmowanych przez pacjentkę leków oraz autorska propozycja stosowania odpowiednich adnotacji w dokumentacji.Regulamin | Informacje prasowe | Polityka prywatności