Immunoterapia

Redaktor naczelny:dr n. med. Ewa Kalinka-Warzocha
ISSN:2544-5731
Częstotliwość wydań:półrocznik
Wydawca:PZWL Wydawnictwo Lekarskie

W bieżącym numerze:

     Prace edukacyjne pozwalające na pogłębienie wiedzy z zakresu mechanizmów działania inhibitorów punktów kontroli immunologicznej oraz czynników predykcyjnych dla immunoterapii z ich użyciem, możliwych do zdiagnozowania nowoczesnymi metodami histopatologicznymi i molekularnymi.

·        Artykuły dotyczą klinicznych zastosowań immunoterapii. Pierwszy z nich prezentuje doniesienia z Kongresu ASCO 2018 na temat zastosowania immunoterapii w pierwszej linii leczenia chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca. Drugi dotyczy roli immunoterapii w leczeniu chorych na raka urotelialnego – choć to wskazanie ciągle nie znalazło odzwierciedlenia w refundacji dla polskich pacjentów, warto posiadać bieżącą wiedzę, która w przyszłości pozwoli na płynne włączenie immunoterapii do praktyki klinicznej w tej grupie chorych.

·    Do grona autorów „Immunoterapii” dołączyli eksperci z dziedziny gastroenterologii. Prezentujemy dwie prace, które kompleksowo opisują możliwości immunosupresji w nieswoistych chorobach zapalnych jelit, ze szczególnym uwzględnieniem przeglądu piśmiennictwa dotyczącego ustekinumabu w drugiej z nich. Immunomodulacja stanowi dziś jeden z zasadniczych sposobów leczenia tej grupy chorych.

·        Artykuł z kręgu inhibitorów punktów kontroli immunologicznej, podający naukowe dane uzasadniające leczenie atezolizumabem w drugiej linii terapii u chorych na nie drobnokomórkowego raka płuca – terapię w Polsce jeszcze nierefundowaną, ale o uznanej wartości.

Z radością informujemy, iż do tematyki czasopisma dołączyły kolejne dziedziny kliniczne – reumatologia i dermatologia. Pierwsze prace z tych obszarów zaprezentujemy Państwu w kolejnym numerze czasopisma.Regulamin | Informacje prasowe | Polityka prywatności