Immunoterapia

Redaktor naczelny:dr n. med. Ewa Kalinka-Warzocha
Częstotliwość wydań:półrocznik
Wydawca:PZWL Wydawnictwo Lekarskie

W bieżącym numerze:

W numerze:

·        Artykuł dr hab. Kamili Wojas-Krawczyk przybliża budowę układu immunologicznego, podstawowe mechanizmy jego działania oraz wyjaśnia złożoność oddziaływań międzykomórkowych, które uruchamiane są w momencie pojawienia się patogenu. Opisuje też naturalne mechanizmy regulujące aktywność układu immunologicznego.

·        Profilaktyka gorączki neutropenicznej (ang. febrile neutropenia FN) za pomocą czynników wzrostu kolonii granulocytarnych (ang. granulocyte colony-stimulating factor G-CSF) jest standardem postępowania w onkologii i hematoonkologii od wielu lat. Jednak praktyka pokazuje, że ciągle pojawia się wiele wątpliwości, zwłaszcza wśród młodych stażem lekarzy. Polecamy artykuł „G-CSF w onkohematologii - czy w praktyce wiemy już wszystko?

·         Warto przeczytać także dwa ciekawe opisy przypadków pacjentów leczonych niwolumabem. Pierwszy, to przypadek 66-letniego pacjenta chorego na czerniaka z przerzutami, u którego po leczeniu systemowym niwolumabem uzyskano remisję zmian przerzutowych, drugi dotyczy chorego z rearanżacją genu ALK.

·         Onkolityczna terapia wirusowa uznawana jest przez naukowców i klinicystów za bardzo innowacyjną i obiecującą terapię uzupełniającą w leczeniu nowotworów. Dr Agnieszka Lipiec i dr Łukasz Kuryk szczegółowo omawiają tę ważną metodę.

·         Zastosowanie w nowoczesnej terapii chorób nowotworowych inhibitorów CTLA-4, PD-1 czy PD-L1 daje nową nadzieję na poprawę wyników leczenia. T regulatorowych (Treg) potęgujących mechanizmy immunosupresji w guzie nowotworowym. Zapraszamy do lektury artykułu dr hab. n. med. Tomasza Kubiatowskiego.Regulamin | Informacje prasowe | Polityka prywatności