Immunoterapia

Redaktor naczelny:dr n. med. Ewa Kalinka-Warzocha
Częstotliwość wydań:kwartalnik
Wydawca:Wydawnictwo Lekarskie PZWL

W bieżącym numerze:

Kwartalnik poświęcony jest tematyce immunoterapii, która została uznana za największe, przełomowe osiągnięcie w medycynie. Pismo jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie środowiska medycznego tematem praktycznego i skutecznego stosowania immunoterapii, które wymaga znajomości mechanizmów działania, ograniczeń, profilu toksyczności oraz ciągłego aktualizowania wiedzy w zakresie wyników toczących się w znacznej liczbie badań klinicznych. Pierwszy numer obejmuje m.in. tematy z zakresu hematoonkologii.

Adresaci: onkolodzy, hematolodzy, immunolodzy, immunolodzy i hematolodzy dziecięcy, transfuzjolodzy, transplantolodzy, mikrobiolodzy, radiolodzy i radioterapeuci onkologiczni.Regulamin | Informacje prasowe | Polityka prywatności