Immunoterapia

Redaktor naczelny:dr n. med. Ewa Kalinka-Warzocha
Częstotliwość wydań:kwartalnik
Wydawca:Wydawnictwo Lekarskie PZWL


1/2017

Immunoterapia nowotworów - mechanizm działania i podział leków stosowanych obecnie w onkologii

prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk, dr hab. n. med. Kamila Wojas-Krawczyk

Immunoterapia czerniaka 2017

prof. Piotr Rutkowski, dr n. med. Hanna Koseła-Paterczyk, dr n. med. Tomasz Świtaj

Leki immunokompetentne w leczeniu II linii niedrobnokomórkowego raka płuc

prof. dr hab. n. med. Dariusz Kowalski

Immunoterapia w hematologii

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha

Wtórne niedobory odporności w kontekście szpiczaka, przewlekłej białaczki limfocytowej

prof. dr hab. n. med. Iwona Hus