Katalog

W gabinecie lekarza specjalisty. Onkologia. Leczenie bólu u chorych na nowotwory

Redaktor naukowy:prof. dr. hab. n. med. Jerzy Wordliczek, dr n. med. Renata Zajączkowska, dr hab. Jarosław Woroń
ISBN:978-83-200-6036-2
Częstotliwość wydań:wydanie specjalne
Wydawca:PZWL Wydawnictwo Lekarskie

Spis treści

 • Rozdział I - Epidemiologia
  A. Kübler, M. Janecki
 • Rozdział II - Przyczyny bólu u chorych na nowotwór
  J. Wordliczek, R. Zajączkowska
 • Rozdział III - Kliniczna ocena bólu u chorego
 • J. Dobrogowski, A. Przeklasa-Muszyński
 • Rozdział IV - Farmakoterapia bólu
  1.    Nieopioidowe leki przeciwbólowe (paracetamol, metamizol, NLPZ)
  J. Woroń, R. Zajączkowska, M. Suchorzewski
 • 2. Opioidy II stopnia drabiny analgetycznej (dihydrokodeina, tramadol) (5 str.)
  W. Leppert, M. Krajnik
 • 3. Opioidy III stopnia drabiny analgetycznej (morfina, oksykodon, fentanyl, buprenorfina, metadon, tapentadol) (7 str.)
  W. Leppert, M. Krajnik,R. Zajączkowska, J. Woroń
 • 4. Rotacja opioidów (2 str.)
  W. Leppert, M. Krajnik
 • 5. Hiperalgezja poopioidowa (2 str.)
  J. Dobrogowski, M. Krajnik, M. Graczyk
 • 6. Postępowanie w przypadku opioidofobii (2 str.)
  M. Krajnik,W. Leppert
 • 7. Leki przeciwbólowe - preparaty złożone (4 str.)
  J. Woroń, J. Jakowicka-Wordliczek
  - nieopioidowe + nieopioidowe
  - nieopioidowe + opioidowe
  - opioidowe + antagoniści
 • 8. Kanabinoidy (2 str.)
  M. Kocot-Kępska, J. Dobrogowski
 • 9. Koanalgetyki (20 str.)
  A. Przeklasa-MuszyńskaM. Janecki, I. Filipczak-Bryniarska, M. Kocot-Kępska, R. Zajączkowska, A. Wrzosek, J. Woroń, J. Wordliczek
 • leki przeciwpadaczkowe
 • leki przeciwdepresyjne
 • glukokortykosteroidy
 • agoniści receptora alfa 2 adrenergicznego
 • antagoniści receptora NMDA (N-Metylo-D-Asparaginowego)
 • bisfosfoniany
 • lidokaina
 • denozumab
 • tanezumab
 • leki obniżające napięcie mięśni szkieletowych
 • 10. Leki przeciwbólowe i koanalgetyki stosowane powierzchniowo (5 str.)
  M. Malec-Milewska, J. Jakowicka-Wordliczek 
 • 11.    Leki stosowane w leczeniu objawów niepożądanych (6 str.)
  J. Pyszkowska, J. Woroń,I. Filipczak-Bryniarska
 • 12. Interakcje leków stosowanych w leczeniu bólu u chorych na nowotwory (6 str.)
  A. Kotlińska-Lemieszek, J. Woroń
 • 13. Ból indukowany przez farmakoterapię(inny niż hiperalgezja poopioidowa) (3 str.)
 • J. Woroń, W. Serednicki
 • 14. Stosowanie leków psychotropowych u pacjentów z bólem(4 str.)
  J. Woroń, M. Siwek
 • 15.Jak zmieniają się efekty działania leków oraz ryzyko działań niepożądanych u pacjentów w stanie terminalnym (4 str.)
  J. Woroń
 • Rozdział V. Najczęstsze błędy w farmakologicznym leczeniu bólu (4 str.)J. Woroń, J. Wordliczek
 • Rozdział VI. Onkologiczne metody leczenia bólu u chorych na nowotwory (10 str.)
  A. Kowalczyk, J. Jassem
 • Rozdział VII. Zabiegi interwencyjne stosowane w leczeniu bólu (6 str.)
  M. Malec-Milewska, A. Kübler
 • Rozdział VIII. Integracyjne metody w leczeniu bólu (3 str.)
  M. Kocot-Kępska
 • Rozdział IX. Leczenie bólu w sytuacjach szczególnych (10 str.)R. Zajączkowska, M. Krajnik, W. Leppert. M. Janecki
 • Ból przebijający epizodyczny/proceduralny
 • Chorzy z niewydolnością serca, nerek etc.
 • Sytuacje kryzysowe (nasilenie bólu wg NRS 10/10)
 • Ból u kresu życia
 • Rozdział X. Leczenie wybranych rodzajów bólu u chorych na nowotwory (20 str.)
  R. Zajączkowska, M. Kocot-Kępska, M. Krajnik, J. Woroń, J. Wordliczek
 • ból neuropatyczny
 • ból kostny
 • ból trzewny
 • ból z tkanek miękkich
 • Rozdział XI. Planowanie leczenia bólu u chorych na nowotwory (1 str.)
  J. Pyszkowska, K. Boczar


Regulamin | Informacje prasowe | Polityka prywatności