Nowa Hematologia

Redaktor naukowy:prof. dr hab. n. med. Dariusz Wołowiec
ISSN:2544-5731
Częstotliwość wydań:wydanie specjalne
Wydawca:PZWL Wydawnictwo Lekarskie

W bieżącym numerze:

  • Nowe możliwości terapii chorych na szpiczaka plazmocytowego.
  • Przewlekła białaczka limfocytowa - czy leki celowane mogą zastąpić chemioterapię w chorobie opornej/nawrotowej?
  • Skuteczne leczenie wenetoklaksem w monoterapii pacjentki z nawrotową przewlekłą białaczką limfocytową z obecnością delecji 17p o powikłanym przebiegu.
  • Choroba resztkowa w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej.
  • Zespoły mielodysplastyczne (MDS).
  • Hemofilia –  nowe metody terapeutyczne i technologie.
  • Aplazja szpiku – aktualne rekomendacje.


Regulamin | Informacje prasowe | Polityka prywatności