Nowa Hematologia

Redaktor naukowy:prof. dr hab. n. med. Dariusz Wołowiec
ISSN:2391-9507
Częstotliwość wydań:wydanie specjalne
Wydawca:Wydawnictwo Lekarskie PZWL


1/2017

Ostra białaczka szpikowa i przewlekła białaczka szpikowa. Rozpoznanie, obraz kliniczny, leczenie

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Wierzbowska, dr n. med. Olga Grzybowska-Izydorczyk

Przeciwciała anty-CD20 w terapii chłoniaka grudkowego

prof. dr hab. n. med. Iwona Hus, lek. med. Agnieszka Szymczyk

Podskórna droga podania przeciwciał anty-CD20 w leczeniu chłoniaków. Dane z piśmiennictwa i doświadczenia własne

dr n. med. Ewa Paszkiewicz-Kozik

Niedokrwistość  diagnostyka i leczenie

dr n. med. Iwona Urbanowicz

Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe

prof. dr. hab. n. med. Anetta Undas

Zaburzenia krzepnięcia krwi - skazy krwotoczne. Nowe trendy diagnostyczne i terapeutyczne prof. dr hab. n. med. Krystyna Zawilska

Zakażenia w hematologii

dr hab. n. med. Lidia Gil

Ból neuropatyczny wywołany leczeniem cytostatykami

dr hab. n. med. Wojciech Leppert, dr n. med. Aleksandra Kotlińska-Lemieszek