Analiza Przypadków. Pediatria

Redaktor naczelny:prof. CMKP Teresa Jackowska
ISSN:2391-9507
Częstotliwość wydań:kwartalnik
Wydawca:PZWL Wydawnictwo Lekarskie

W bieżącym numerze:

       W pierwszym w 2019 roku wydaniu „Analizy Przypadków. Pediatria” publikujemy kilka artykułów na temat alergii u dzieci. Alergia na białka mleka krowiego u niemowlęcia, manifestująca się objawami z przewodu pokarmowego, może obejmować kilka odrębnych jednostek klinicznych, w tym: alergiczne zapalenie jelita grubego indukowane białkami pokarmowymi, zespół zapalenia jelit indukowany białkami pokarmowymi oraz enteropatię indukowaną białkami pokarmowymi. Wszystkie te zespoły mogą powodować podobne, nakładające się na siebie objawy kliniczne, dlatego rozpoznanie ich może nastręczać wiele trudności. Powyższe jednostki chorobowe zostały szczegółowo omówione w artykule „Alergia na białka mleka krowiego u niemowlęcia – manifestacja z przewodu pokarmowego” autorstwa dr hab. Andrei Horvath z Kliniki Pediatrii, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Dr hab. Piotr Dziechciarz napisał artykuł na temat nowości stosowanych w mieszankach do żywienia zdrowych niemowląt. Autor zwraca uwagę na to, że niemowlęta powinny być przede wszystkim karmione piersią. Jeśli jest to niemożliwe, dopiero wtedy powinno się stosować mieszanki mleka krowiego. Skład mleka modyfikowanego jest ściśle regulowany przez ustawodawstwo Unii Europejskiej: musi on wykazywać naukowo udowodniony profil bezpieczeństwa i zapewniać dzieciom odpowiedni rozwój. Producenci stale modyfikują swoje produkty tak, aby coraz bardziej przypominały mleko kobiece oraz dodają różne składniki, które mają przynosić niemowlętom dodatkowe korzyści.

Wyzwaniem dla naukowców zajmujących się żywieniem oraz dla lekarzy pediatrów jest odżywianie dziecka w sposób najbardziej zbliżony do naturalnego, czyli również wspierający dojrzewanie i funkcje układu immunologicznego u niemowląt, które nie mogą być karmione piersią. Zalety wprowadzenia probiotyków do mieszanek modyfikowanych dla niemowląt lub dodawania prebiotyków, które stymulują wzrost wybranych szczepów bakterii, są niezwykle ważne. Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie biotechnologii i badań nad mlekiem matki zwracają uwagę na kolejne obecne w nim czynniki, czyli postbiotyki. Otwiera to nowe możliwości wpływania na proces kształtowania odporności poprzez mikrobiotę przewodu pokarmowego. O tym wszystkim przeczytacie w artykule „Znaczenie postbiotyków we wspieraniu układu immunologicznego niemowląt” prof.  Dariusza Gruszfelda z Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka“ w Warszawie.

O alergii, tym razem pod postacią alergicznego nieżytu nosa, czytamy w artykule dr n. med. Ewa Dadas-Stasiak z Kliniki Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Alergiczny nieżyt nosa jest rozpoznawany na podstawie badania podmiotowego, przedmiotowego oraz badań diagnostycznych. Dobór odpowiedniego sposobu leczenia farmakologicznego u poszczególnych chorych zależy od postaci i ciężkości objawów, wieku chorego (rejestracja leku), ceny preparatu oraz akceptacji i satysfakcji z określonej terapii ze strony pacjenta lub jego opiekunów. 

 Ocena rozwoju fizycznego dziecka jest jednym z najważniejszych zadań w codziennej praktyce. Stanowi integralną część przeprowadzanych okresowo bilansów zdrowia dziecka. Wiele czynników – zarówno endogennych, jak i środowiskowych – ma wpływ na harmonijny rozwój fizykalny dzieci. Zwolnienie tempa wzrastania może być jednym z pierwszych objawów zaburzeń ogólnoustrojowych, o czym możemy przeczytać w artykule „Diagnostyka niskiego wzrostu u dzieci”.

Może się wydawać, że w XXI w., w którym dostępność do antybiotyków jest łatwa, gorączka reumatyczna została wyeliminowana. O tej, rzadko już spotykanej, jednostce chorobowej możemy przeczytać w artykule opisującym przebieg gorączki reumatycznej u 12-letniego chłopca. U 1/3 pacjentów choroba rozwija się po anginie z mało nasilonymi objawami, o której sam pacjent może nie wiedzieć. Podanie antybiotyku łagodzi objawy, skraca czas zakaźności oraz zmniejsza ryzyko powikłań ropnych oraz nieropnych. Należy pamiętać zarówno o wczesnych, jak i późnych powikłaniach gorączki reumatycznej, która „liże stawy, kąsa serce” (Lasegue).

Inaczej jest w przypadku krztuśca. W Polsce rejestrowanych jest ok. 5 tys. przypadków rocznie, a szacuje się, że rzeczywista liczba zachorowań jest znacznie większa. Odporność poszczepienna (podobnie jak odporność po przebyciu choroby) wygasa po kilku-kilkunastu latach. Przebycie krztuśca w przeszłości oraz szczepienie przeciwko tej chorobie nie chronią przed kolejnym zachorowaniem. Zalecane jest powtarzanie szczepienia pojedynczą dawką przypominającą co 10 lat wszystkim osobom dorosłym, a zwłaszcza personelowi medycznemu, osobom w podeszłym wieku, kobietom w ciąży, osobom z otoczenia noworodków i niemowląt do 12. miesiąca życia. Więcej o krztuścu można przeczytać w artykule „Choroby zakaźne wracają – krztusiec” napisany przez  dr Martę Lipińską, dr Ewę Talarek i prof. Magdalenę Marczyńską z Kliniki Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Regulamin | Informacje prasowe | Polityka prywatności