Analiza Przypadków w Pediatrii

Redaktor naczelny:prof. CMKP Teresa Jackowska
ISSN:2391-9507
Częstotliwość wydań:kwartalnik
Wydawca:Wydawnictwo Lekarskie PZWL

W bieżącym numerze:

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy!

Wraz z początkiem wiosny oddajemy w Państwa ręce nowe, wiosenne wydanie „Analizy Przypadków w Pediatrii”.

Choroby alergiczne u dzieci to wciąż narastający problem epidemiologiczny, ekonomiczny i społeczny XXI wieku. Należy do nich m.in. alergiczny nieżyt nosa, który bardzo często współistnieje z inną chorobą podstawową. Objawy kliniczne mogą współwystępować lub nakładać się na te obserwowane w przebiegu choroby podstawowej, a to  znacznie utrudnia diagnostykę na co szczególnie zwracają uwagę autorzy jednego z artykułów. W opisanym przypadku dziecka z przewlekłym zapaleniem zatok przynosowych i polipami nosa w przebiegu mukowiscydozy występowanie wodnistego kataru, świądu nosa, uczucia zatkania nosa, napadowego kichania, przy współistniejącym obciążonym wywiadzie rodzinnym w kierunku alergii, skłoniło lekarza do pogłębienia diagnostyki w kierunku alergicznego nieżytu nosa. Co było słusznym postępowaniem i przyspieszyło wdrożenie leczenia.

Ostry nieżyt żołądkowo-jelitowy przebiegający pod postacią biegunki i/lub wymiotów jest jedną z najczęstszych chorób wieku dziecięcego. W artykule przedstawiono opis przypadków klinicznych dwóch dziewczynek, u których rozpoznano kwasicę metaboliczną. U obu pacjentek zmniejszone pragnienie i mniejsza aktywność były jedynymi objawami wskazującymi na to rozpoznanie. Autorzy zwracają uwagę na to, aby nawet przy miernie wyrażonych objawach nieżytu żołądkowo-jelitowego u małych dzieci zawsze oceniać równowagę kwasowo-zasadową.

Kolejny artykuł publikowany w naszym kwartalniku porusza problem ciała obcego w nosie, który dotyczy w 80% przypadków pacjentów w wieku 2–4 lat i jest zazwyczaj przypadkową konsekwencją zabawy i braku nadzoru rodzicielskiego. Dzieci z ciałami obcymi nosa stanowią około 5% pacjentów zgłaszających się na ostry dyżur pediatryczny. Różnorodność ciał obcych, wiele możliwych lokalizacji w obrębie jam nosa oraz różny czas zalegania ciał obcych wymagają opanowania i adekwatnego zastosowania wielu różnych technik ewakuacji ciał obcych.

Jak podaje Światowa Organizacja Turystyki, zagraniczne podróże, często międzykontynentalne, cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród turystów. Dotyczy to także Polaków. Zwiększa się także liczba podróżujących z małymi dziećmi. Podróże w rejony tropikalne łączą się z istotnym ryzykiem zdrowotnym dotyczącym chorób zakaźnych i pasożytniczych, czyli: dengą, malarią, żółtą gorączką czy durem brzusznym. Około 50% podróżujących do krajów rozwijających się choruje w czasie podróży lub pobytu w kraju docelowym. Artykuł opisuje, jakie szczepienie powinno otrzymać dziecko przed wyjazdem do krajów tropikalnych.

Wirus RS (RSV) jest częstą przyczyną infekcji układu oddechowego u niemowląt i małych dzieci na całym świecie. Stwierdzenie pogorszenia łaknienia u dziecka jest zawsze niepokojącym objawem, często jednym z niewielu lub nawet jedynym, jaki zaobserwują rodzice. Zawsze należy odróżniać rzeczywiste pogorszenie apetytu i męczliwość przy jedzeniu od utrudnienia jedzenia przez zatkany nos. Obydwa te problemy mogą występować w przebiegu infekcji RSV, jednak znacznie bardziej niepokoi  pogorszenie apetytu niż utrudnienie ssania związane z przeszkodą w górnych drogach oddechowych. U opisywanej pacjentki rozpoznano zapalenie oskrzelików. Jak podaje autor, jest wiele kontrowersji na temat leczenia tego schorzenia u dzieci poniżej 2. roku życia.

Kolejny opis przypadku dotyczy chłopca, u którego rozpoznano chorobę Crohna o ciężkim przebiegu. W leczeniu zastosowano glikokortykosteroidy, leczenie biologiczne anty-TNFα oraz żywienie pozajelitowe w trakcie pierwszych 5 dni choroby. Następnie, jednocześnie z żywieniem pozajelitowym, stosowano żywienie drogą przewodu pokarmowego przez zgłębnik nosowo-żołądkowy. Po osiągnięciu remisji choroby, po 6 tygodniach, można było odstąpić od leczenia żywieniowego drogą przewodu pokarmowego na rzecz żywienia drogą doustną dietą zwykłą.

Zachęcam do przeczytania wszystkich artykułów.

Z poważaniem

Teresa Jackowska

Redaktor Naukowa

 Informacje prasowe | Polityka prywatności | Regulamin