Katalog

Analiza Przypadków. Pediatria

Redaktor naczelny:prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska
ISSN:2391-9507
Częstotliwość wydań:kwartalnik
Wydawca:PZWL Wydawnictwo Lekarskie

W bieżącym numerze:

Rumień guzowaty związany z infekcją Salmonella enteritidis

Rumień guzowaty, mimo że zdecydowanie rzadziej niż u dorosłych, może zdarzyć się również u pacjentów pediatrycznych, także w populacji dzieci młodszych < 5. r.ż., choć nie jest to charakterystyczny dla tej choroby wiek zachorowania. Lista możliwych czynników etiologicznych jest długa i nie zawsze udaje się go określić. U omówionych w artykule pacjentów przeprowadzono diagnostykę w kierunku wybranych patogenów bakteryjnych i wirusowych. Podejrzewając toczącą się infekcję bakteryjną, wdrożono antybiotykoterapię. Przy podejmowaniu decyzji o doborze antybiotyku kierowano się spektrum działania cefuroksymu obejmującym zarówno Gram+ ziarniaki, jak i pałeczki Gram- będące najczęstszymi bakteryjnymi czynnikami etiologicznymi rumienia guzowatego. Mimo że to zwykle infekcja paciorkowcowa wyzwala tę chorobę, w wymienionych wyżej przypadkach okazało się nim zakażenie Salmonella enteritidis. Na infekcję przewodu pokarmowego jako czynnik wyzwalający chorobę naprowadził dopiero wywiad uzyskany od rodziców, co wpłynęło na decyzję o pobraniu posiewu kału. Wyniki badań mikrobiologicznych potwierdziły rozpoznanie, niestety uzyskano je dopiero po wypisie pacjentów, co ograniczyło możliwość celowanej terapii.

Szczegóły w artykule.

Trudności diagnostyczne przedłużających się stanów gorączkowych. Jersinioza u 3-letniego chłopca

Przedłużająca się gorączka u dzieci stanowi poważne wyzwanie diagnostyczne. Często pomimo przeprowadzenia szczegółowego procesu diagnostycznego nie udaje się ustalić źródła infekcji lub innego powodu wystąpienia stanów gorączkowych. Gorączka o nieznanej przyczynie (fever of unknown origin – FUO) jest przeważnie wywołana chorobą zakaźną, znacznie rzadziej  – jedną z grupy chorób układowych czy chorobą nowotworową [1, 2]. U 10–25% dzieci nie udaje się jasno określić czynnika sprawczego.

Pewne dane z wywiadu mogą sugerować, jaka jest prawdopodobna przyczyna gorączki. Jeśli u pacjenta widoczne są zadrapania przez kota i lokalne powiększenie węzłów chłonnych, nasuwa się podejrzenie choroby kociego pazura (bartonellozy) lub toksoplazmozy. Zwiększona aktywność aminotransferaz i cytopenia mogą wskazywać na zakażenie wirusami Epsteina-Barr (EBV) lub cytomegalii (CMV). Z kolei zagraniczna podróż w rejony endemiczne każe poszukiwać np. malarii bądź duru brzusznego. Krew w stolcu, niedokrwistość, biegunka mogą sugerować nieswoiste zapalenie jelit…


Poprzednie wydania dostępne w zakładce archiwumRegulamin | Informacje prasowe | Polityka prywatności