Analiza Przypadków. Pediatria

Redaktor naczelny:prof. CMKP Teresa Jackowska
ISSN:2391-9507
Częstotliwość wydań:kwartalnik
Wydawca:PZWL Wydawnictwo Lekarskie


Analiza Przypadków w Pediatrii 1/2018

Choroby zakaźne

·         Ostre niekamicze zapalenie pęcherzyka żółciowego jako atypowa lokalizacja zakażenia wirusem Epsteina i Barr

Aleksandra Margol-Szczerbicka, Ewa Sahaj

Z praktyki pediatry

·         Zapalenie płuc u dzieci– jak uniknąć hospitalizacji

Małgorzata Czajkowska, August Wrotek, Teresa Jackowska

·         Ostre zatrucia u małych dzieci

Paulina Sieniawska

·         Ibuprofen i paracetamol – porównanie wskazań, skuteczności i profilu bezpieczeństwa

Paulina Sieniawska

·         Kaszel – rodzaje i sposoby leczenia

Paulina Opalińska-Zielonka

Alergie

·         Co nowego w zapobieganiu alergii i astmie

Joanna Lange

Szczepienia

·         Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych o etiologii Neisseria meningitidis typu B u niemowlęcia

August Wrotek, Małgorzata Czajkowska, Zofia Patyna-Giżejowska, Teresa Jackowska

Odżywianie i zalecenia dietetyczne

·         Zaburzenia odżywiania w nawracających infekcjach u dzieci

Paulina Mika, Małgorzata Matuszczyk

Varia

·         Guz w jamie brzusznej u trzyletniego chłopca

Barbara Obruśnik, Joanna Nurzyńska-Flak