Analiza Przypadków w Pediatrii

Redaktor naczelny:prof. CMKP Teresa Jackowska
ISSN:2391-9507
Częstotliwość wydań:kwartalnik
Wydawca:Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Wybierz prenumeratę

Liczba prenumerat: egz.

Prenumerata od numeru:

Do numeru: 3/2017Cena zwiera koszt przesyłki dla wszystkich numerów objętych prenumeratąInformacje prasowe | Polityka prywatności | Regulamin