Analiza Przypadków. Pediatria

Redaktor naczelny:prof. CMKP Teresa Jackowska
ISSN:2391-9507
Częstotliwość wydań:kwartalnik
Wydawca:PZWL Wydawnictwo Lekarskie

Spis treści

Z PRAKTYKI PEDIATRY

?      - Zastosowanie ambulatoryjnego całodobowego pomiaru ciśnienia tętniczego w diagnostyce nadciśnienia u dzieci

dr n. med. Leszek Kotecki, lek. Karolina Piróg

?      - Leczenie ostrej biegunki u dzieci

prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska, lek. Aldona Chróściewicz

ALERGIE

?     - Bilastyna jako nowa opcja terapeutyczna w leczeniu objawów alergii u dzieci

dr n. med. Joanna Lange

?     - Podobieństwa i różnice między nietolerancją laktozy a IgE-niezależną alergią przewodu pokarmowego na białka mleka krowiego

lek. Milena Krasnodębska, lek. Magdalena Kucharska, dr hab. n. med. Beata Cudowska

SZCZEPIENIA

?      - Grypa ? nie zawsze łagodna i nie zawsze w okresie jesienno-zimowym

lek. Edyta Zawłocka, dr n. med. August Wrotek, prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska

DERMATOLOGIA

?     - Zastosowanie miejscowych antybiotyków u dzieci na podstawie przedstawionych przypadków

dr n. med. Lidia Ruszkowska

?     - Znamiona u dzieci i młodzieży. Na co powinien zwrócić uwagę pediatra

prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Raciborska, lek. Elżbieta Rogowska, dr n. med. Monika Słowińska

VARIA

?     - Samookaleczenia u dzieci i młodzieży

dr hab. n. med. Barbara Remberk, mgr Ewa Brzóska, mgr Iwona Ścibior

?     - Pleuropulmonary blastoma jako rzadki nowotwór wieku dziecięcego

lek. Kheda Erbieva, dr n. med. Piotr Kruczek


Regulamin | Informacje prasowe | Polityka prywatności