Analiza Przypadków. Pediatria

Redaktor naczelny:prof. CMKP Teresa Jackowska
ISSN:2391-9507
Częstotliwość wydań:kwartalnik
Wydawca:PZWL Wydawnictwo Lekarskie

Stałe działy

Opisy przypadków są publikowane w następujących działach:

  • Choroby zakaźne
  • Stany nagłe
  • Z praktyki pediatry
  • Alergie
  • Szczepienia
  • Odżywianie, zalecenia dietetyczne
  • Higiena i pielęgnacja
  • Prawo, psychologia, dokumentacja

Regulamin | Informacje prasowe | Polityka prywatności