Polish Journal of Rehabilitation Research

Redaktor naczelny:dr hab. n. med. Jolanta Kujawa, prof. nadzw.
Częstotliwość wydań:kwartalnik
Wydawca:PZWL Wydawnictwo Lekarskie

Polish Journal of Rehabilitation Research

Informujemy, że ze względu na trwające prace nad zmianą kształtu Polish Journal of Rehabilitation Research wydawanie kolejnych numerów kwartalnika zostało czasowo zawieszone.


Polish Journal of Rehabilitation Research (PJRR) to naukowe, recenzowane czasopismo, które będzie się ukazywać cztery razy w roku. Wersją pierwotną kwartalnika jest wersja elektroniczna. Polish Journal of Rehabilitation Research przeznaczony jest dla lekarzy, fizjoterapeutów, specjalistów adaptowanej aktywności fizycznej, terapii zajęciowej i innych obszarów związanych z szeroko pojętą rehabilitacją. 
Tematyka prac publikowanych w czasopiśmie obejmuje osiem zasadniczych zakresów:
  • rehabilitacja medyczna,
  • biomechanika, ergonomia, inżynieria biomedyczna, 
  • ageing, 
  • adaptowana aktywność fizyczna i sport niepełnosprawnych, 
  • terapia zajęciowa, 
  • nauki społeczne w rehabilitacji,
  • ICF
  • miscellaneous.

Rada naukowa »

Rada redakcyjna »


Redakcja:

Redaktor tematyczny - Rehabilitacja medyczna
Dr hab. n. med. Krystyna Księżopolska, prof. nadzw.

Redaktor tematyczny - Adaptowana aktywność fizyczna i sport niepełnosprawnych
Prof. dr hab. Andrzej Kosmol

Redaktor tematyczny - Terapia zajęciowa
Dr hab. Anna Marchewka, prof. nadzw.

Redaktor tematyczny - ICF
Dr hab. Andrzej Czamara, prof. nadzw.

Redaktor tematyczny - Nauki społeczne w rehabilitacji
Prof. dr hab. Stanisław Kowalik

Redaktor tematyczny - Ageing
Dr hab. Marek Robert Żak

Redaktor tematyczny - Biomechanika, ergonomia, inżynieria biomedyczna
Dr hab. Michał Wychowański, prof. nadzw.

Redaktor tematyczny - Miscellaneous
Dr hab. n. med. Marek Jóźwiak, prof. nadzw.

Redaktor Statystyczny
mgr Ireneusz Pieszyński

Redaktor Językowy
Ed Lowczowski

Częstotliwość ukazywania się:

kwartalnik

Wydawca:

PZWL Wydawnictwo LekarskieRegulamin | Informacje prasowe | Polityka prywatności