Polish Journal of Rehabilitation Research

Redaktor naczelny:dr hab. n. med. Jolanta Kujawa, prof. nadzw.
Częstotliwość wydań:kwartalnik
Wydawca:PZWL Wydawnictwo Lekarskie