Położna. Nauka i Praktyka

Redaktor naczelny:prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska
ISSN:1898-6862
Częstotliwość wydań:kwartalnik
Wydawca:Wydawnictwo Lekarskie PZWL
Punktacja:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 3 pkt, Index Copernicus - 54,56 ICV Punktacja i indeksacja - punktacja MNiSW: 3 pkt, Index Copernicus - 54,56 ICV - Polska Bibliografia Naukowa (GBL)

W bieżącym numerze:

Numer 3/2017 to wydanie Jubileuszowe. Położna Nauka i Praktyka ma już 10 lat!  Serdecznie zapraszamy do lektury całego numeru. A co w nim znajdziecie?

·        Wyjątkowa propozycja dla naszych studentów! Przedstawiamy Europejski projekt IDEUs-EU pt.: „Implementacja Oddziałów Edukacji Dedykowanej w Europie” („Dedicated Education Units in Europe”), realizowany w ramach projektu Erazmus+. Jego celem jest poprawa jakości kształcenia, dzięki wdrożeniu mentoringu w pielęgniarstwie i położnictwie. Zapraszamy także do przeczytania wywiadu z uczestniczkami projektu!

·        Co poradzić pacjentce, która nie może karmić piersią, a jej dziecko zagrożone jest alergią? Zapraszamy do lektury artykułu omawiającego obszernie czynniki sprzyjające alergii, objawy oraz sposoby leczenia, także żywieniowego.

·        Ciąża powikłana nadciśnieniem tętniczym to wciąż poważny problem dla położników. Nadciśnienie ma bardzo niekorzystny wpływ na przebieg ciąży oraz formę rozwiązania. Przedstawiamy wyniki badania przeprowadzonego wśród pacjentek.

·        Jakie są oczekiwania młodych matek wobec wizyt patronażowych położnej POZ? O co najczęściej pytają pacjentki, jakie mają wątpliwości, potrzeby? Jak kobiety oceniają wizyty i wiedzę, jaką dzięki nim zdobyły? Koniecznie przeczytaj!

·        Wnikliwa obserwacja dziecka i rozpoznanie pierwszych symptomów choroby mogą przyczynić się do szybkiej eliminacji przykrych dla rozwoju dziecka następstw. Dlatego tak ważny jest dialog między rodzicami a lekarzem i położną. Polecamy artykuł „Jak uważna obserwacja dziecka przez rodziców może pomóc położnym podnieść efektywność wizyty”.

·        Polecamy także artykuł dotyczący krwawienia z gruczołów piersiowych w czasie ciąży i laktacji. To nietypowe zjawisko w tym okresie, które może mieć podłoże fizjologiczne, mechaniczne lub onkologiczne lub być spowodowane zwyrodnieniem gruczołu piersiowego.

 Regulamin | Informacje prasowe | Polityka prywatności