Położna. Nauka i Praktyka

Redaktor naczelny:prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska
ISSN:1898-6862
Częstotliwość wydań:kwartalnik
Wydawca:Wydawnictwo Lekarskie PZWL
Punktacja:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 3 pkt, Index Copernicus - 54,56 ICV Punktacja i indeksacja - punktacja MNiSW: 3 pkt, Index Copernicus - 54,56 ICV - Polska Bibliografia Naukowa (GBL)

W bieżącym numerze:

W bieżącym numerze…

  • Czy karmienie piersią jest obowiązkiem? Jak pomagać pacjentkom w podejmowaniu wyboru o sposobie karmienia noworodka? Poznaj opinie pacjentek i zastanów się nad ważną rolą położnej w promocji naturalnego karmienia!
  • Odczuwanie bólu porodowego, jego nasilenie i charakter  jest indywidualną cechą każdej pacjentki. Zastosowanie właściwej analgezji porodu wpływa korzystnie zarówno na jego przebieg, jak i stan noworodka. Przedstawiamy krótki, praktyczny przegląd najskuteczniejszych metod łagodzenia bólu porodowego.
  • Zapraszamy do lektury artykułu, którego celem była analiza i ocena trafności prognozowanych wymiarów biometrycznych płodu w odniesieniu do rzeczywistych wymiarów pourodzeniowych noworodka, z uwzględnieniem masy ciała kobiety ciężarnej. Autorki przeanalizowały różne metody, w tym metodę Hadlocka. Badaniom poddano 832 pacjentki oraz ich noworodki.
  • Opieka nad kobietą i dzieckiem z wadą letalną to temat wyjątkowo trudny. Koniecznie przeczytajcie artykuł, którego autorki szczegółowo opisują perinatalną opiekę paliatywną, będącą bardzo ważnym sposobem wsparcia rodziny, w której u dziecka zdiagnozowano wadę uniemożliwiającą przeżycie.
  • Czy wiesz, jak miała na imię pierwsza położna w Polsce? Kiedy rozpoczęło się oficjalne kształcenie położnych i jak profesja ta ugruntowała się w naszym kraju? Serdecznie polecamy fascynujący artykuł „Zawód położnej na ziemiach polskich” w dziale Historia.
  • Dla wszystkich czytelniczek, którym nie uda się dotrzeć na konferencję „Położna w świecie nauki i praktyki” przygotowaliśmy krótki przegląd omawianych treści. Zapraszamy do lektury!


Regulamin | Informacje prasowe | Polityka prywatności