Położna. Nauka i Praktyka

Redaktor naczelny:prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska
ISSN:1898-6862
Częstotliwość wydań:kwartalnik
Wydawca:PZWL Wydawnictwo Lekarskie
Punktacja:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 3 pkt, Index Copernicus - 54,56 ICV Punktacja i indeksacja - punktacja MNiSW: 3 pkt, Index Copernicus - 54,56 ICV - Polska Bibliografia Naukowa (GBL)

W bieżącym numerze:

  • zapowiedzi sesji warsztatowych i wykładowych prelegentów Konferencji „Położna w świecie nauki i praktyki”
  • poziom stężenia leptyny w surowicy krwi matek oraz we krwi pępowinowej podczas porodu
  • temat bólu u położnic po cięciu cesarskim w trybie nagłym i planowym
  • dokumentacja medyczna w pracy pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej
  • analiza wybranych czynników determinujących korzystanie kobiet ciężarnych z opieki
  • lekcje angielskiego dla położnych
  • kalendarium konferencji i szkoleń dla położnych


Regulamin | Informacje prasowe | Polityka prywatności