Położna. Nauka i Praktyka

Redaktor naczelny:prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska
ISSN:1898-6862
Częstotliwość wydań:kwartalnik
Wydawca:Wydawnictwo Lekarskie PZWL
Punktacja:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 3 pkt, Index Copernicus - 54,56 ICV Punktacja i indeksacja - punktacja MNiSW: 3 pkt, Index Copernicus - 54,56 ICV - Polska Bibliografia Naukowa (GBL)

W bieżącym numerze:

Szanowni Państwo,

Zachęcam do zajrzenia na strony pierwszego numeru „Położnej” w tym roku,  roku jubileuszowym, bo pierwszy numer „Położnej” ukazał się równo 10 lat temu – w roku 2007. Możemy być dumni z faktu, że wydawca – Wydawnictwo Lekarskie PZWL – dba o nasze czasopismo, angażując do współpracy ludzi kompetentnych i z charyzmą. Myślę, że wartością dodaną tego czasopisma (jedynego w Polsce dla położnych) jest regularne jego wydawanie i różnorodność tematyczna. Marzeniem moim było i jest, aby samorząd pielęgniarek i położnych dostrzegł jego walory i aby każdy numer „Położnej” mógł być dostarczany tym Paniom położnym, które opłacają składki i są członkami Izb. Samorząd lekarski ma swoje czasopismo („Puls”), które otrzymują lekarze wraz z „Gazetą Lekarską”. Może warto byłoby pomyśleć, aby samorząd położnych zainteresował się „Położną” w tym zakresie.

W bieżącym numerze zachęcam Państwa do zapoznania się z artykułem dotyczącym problemu endometriozy z punktu widzenia położnej, a także z artykułami poświęconymi zagadnieniom laktacji, w tym m.in. wiedzy i opinii kobiet na temat banków mleka kobiecego. Chciałabym również zwrócić uwagę na ciekawy temat sterylizacji i przeszczepów macicy przedstawiony w artykule autorstwa pani dr M. Jantos. W niektórych ośrodkach na świecie wykonywana jest procedura przeszczepiania macicy, ale w literaturze rzadko omawiane są jej aspekty prawne i bioetyczne. A to właśnie znajdziecie Państwo w tym artykule. Kolejne artykuły, które polecam Czytelnikom, dotyczą ciąży powikłanej nadwagą i otyłością oraz jakości życia kobiet w okresie okołomenopauzalnym. Zachęcam do pisania listów do Redakcji o tym, co zwraca Państwa uwagę, co boli, co cieszy, co pozwala na dalszy zawodowy rozwój bądź go utrudnia. Możecie Państwo pisać na każdy temat. Mamy nadzieję, że kolejne numery „Położnej” będą trochę bardziej kolorowe, ale formuła pisma pozostanie taka sama. Na koniec ważna uwaga: zwiększyła się liczba punktów Index Copernicus przyznanych naszemu czasopismu, co znalazło swoje odzwierciedlenie na okładce.

Z pozdrowieniami

Prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-GajzlerskaInformacje prasowe | Polityka prywatności | Regulamin