Położna. Nauka i Praktyka

Redaktor naczelny:prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska
ISSN:1898-6862
Częstotliwość wydań:kwartalnik
Wydawca:PZWL Wydawnictwo Lekarskie
Punktacja:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 3 pkt, Index Copernicus - 54,56 ICV Punktacja i indeksacja - punktacja MNiSW: 3 pkt, Index Copernicus - 54,56 ICV - Polska Bibliografia Naukowa (GBL)

W bieżącym numerze:

W bieżącym wydaniu:

- artykuł przedstawiający wpływ niektórych czynników wikłających ciążę na jej przebieg. Coraz więcej kobiet rodzi po 35 roku życia, a tym samym wzrasta ryzyko powikłań w ciąży

- praca badawcza prezentująca poziom wiedzy kobiet o odżywianiu w okresie laktacji.  Odżywianie matek karmiących jest nadal kontrowersyjnym i pełnym sprzecznych informacji tematem. Konieczne jest prowadzenie zaplanowanej i systematycznej edukacji kobiet w tym zakresie

- ważny temat dotyczący wskaźników biochemicznych krwi pępowinowej przydatnych w życiu dorosłym, a pozwalających na ocenę zdrowia w przyszłości

- artykuł systematyzujący wiedzę z zakresu bioaktywnych składników

mleka kobiecego. Mleko kobiece jest najlepszym pożywieniem dla noworodka i niemowlęcia, a dla noworodków przedwcześnie urodzonych i z małą masą

urodzeniową jest lekiem ograniczającym ryzyko wystąpienia wielu powikłań

- opis przypadku pacjentki po laparoskopowym usunięciu ognisk endometriozy przedstawiający opiekę przed- i pooperacyjną ze szczególnym uwzględnieniem roli położnej

- opis opieki położniczej w Rwandzie na przestrzeni ostatnich 30 lat, z naciskiem na główne problemy zdrowia prokreacyjnego i warunki pracy personelu towarzyszącego narodzinom dziecka

- wskazówki dla położnych, jak należy przygotować rodziców do wprowadzenia mleka modyfikowanego i odpowiedniej strategii karmienia w przypadku braku możliwości karmienia naturalnego

- lekcje angielskiego dla położnych

- kalendarium konferencji i szkoleń dla położnychRegulamin | Informacje prasowe | Polityka prywatności