Położna. Nauka i Praktyka

Redaktor naczelny:prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska
ISSN:1898-6862
Częstotliwość wydań:kwartalnik
Wydawca:Wydawnictwo Lekarskie PZWL
Punktacja:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 3 pkt, Index Copernicus - 54,56 ICV Punktacja i indeksacja - punktacja MNiSW: 3 pkt, Index Copernicus - 54,56 ICV - Polska Bibliografia Naukowa (GBL)

W bieżącym numerze:

  • „Prokreacja w opinii współczesnych kobiet” to bardzo ciekawa praca oryginalna, której celem było zbadanie poglądów współczesnych kobiet na temat sposobów planowania potomstwa. Serdecznie polecamy!
  • Coraz częstsze wykonywanie cięcia cesarskiego na prośbę pacjentki, pomimo braku wyraźnych wskazań medycznych, to poważny problem. Tymczasem, jak podkreślają autorki pracy „Cięcie cesarskie na życzenie” żądania pacjentki powinny być początkiem dialogu pomiędzy lekarzem, położną a pacjentką, w celu rozpoznania problemu i dostarczenia rzetelnej wiedzy na ten temat.
  • Seksualność po porodzie różni się od tej sprzed okresu ciąży i stanowi mało poznane zagadnienie. Zapraszamy do lektury artykułu, którego celem jest przedstawienie tematu podjęcia przez kobietę współżycia płciowego w okresie poporodowym, ukazanie jej najczęstszych obaw i problemów, a także podkreślenie ważnej roli edukacji.
  • Polecamy także ciekawy opis przypadku – praca dotyczy przypadku  52-letniej kobiety z rozpoznaniem raka gruczołu piersiowego, przygotowanej do wykonania mastektomii lewostronnej z założeniem ekspandera. Autorki ukazały ukazano rolę i zadania położnej jako członka zespołu sprawującego opiekę okołooperacyjną.
  • Jak UKOIĆ dolegliwości trawienne w okresie wczesnego dzieciństwa? Profesor Beata Pięta przedstawia pomocne informacje ukryte pod akronimem UKOIĆ, którego rozwinięcie stanowi zbiór praktycznych wskazówek, które pozwalają na kompleksowe zaopiekowanie dolegliwości trawiennych w okresie niemowlęcym.


Regulamin | Informacje prasowe | Polityka prywatności