Położna. Nauka i Praktyka

Redaktor naczelny:prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska
ISSN:1898-6862
Częstotliwość wydań:kwartalnik
Wydawca:Wydawnictwo Lekarskie PZWL
Punktacja:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 3 pkt, Index Copernicus - 54,56 ICV Punktacja i indeksacja - punktacja MNiSW: 3 pkt, Index Copernicus - 54,56 ICV - Polska Bibliografia Naukowa (GBL)

W bieżącym numerze:

W bieżącym numerze…

  • Czy wiesz, co ważnego działo się w położnictwie w 2017 roku? Specjalnie dla nas, krótki przegląd roku 2017 przygotowała prof. Beata Pięta, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Położnych.
  • Zespół policystycznych jajników to jedna z najczęściej występujących endokrynopatii u kobiet w wieku reprodukcyjnym. Jako że u kobiet z PCOS częste są zaburzenia gospodarki węglowodanowej, to odpowiednia dieta może poprawić objawy kliniczne związane z chorobą  i  powinna być wsparciem leczenia farmakologicznego. Zapoznaj się z wynikami analiz przeprowadzonych przez autorki artykułu.
  • Jakie czynniki mają wpływ na realizację zalecanych szczepień ochronnych wśród dzieci w wieku 0 do 5 lat? Jakie szczepienia zalecane wykonywane są przez rodziców najczęściej, a co jest dla nich największą przeszkodą w realizacji programu szczepień ochronnych? Jak wynika z artykułu, kluczowe są działania edukacyjne polegające nie tyle na zwalczaniu oporu przeciwko szczepieniom, ale na pozytywnej promocji szczepień.
  • Edukacja w zakresie stymulowania i utrzymania laktacji oraz poprawnego karmienia piersią jest ważna w przypadku każdej pacjentki, jednak szczególnie w przypadku matek noworodków urodzonych przedwcześnie, które mają często problem z efektywnym pobieraniem pokarmu. Upewnij się, jak czuwać nad prawidłowym przebiegiem procesu adaptacji dziecka do pełnego karmienia piersią.
  • Temat niepełnosprawności w położnictwie podejmowany jest bardzo rzadko. Nadal mamy ograniczoną wiedzę na temat doświadczeń kobiet niewidomych w odniesieniu do ciąży, porodu i połogu. Przeczytaj artykuł ukazujący problemy, potrzeby i oczekiwania pacjentki niewidomej wobec standardów opieki okołoporodowej.
  • Coraz częściej na świat przychodzą dzieci z wadami rozwojowymi, których główną przyczyną są nieprawidłowe nawyki żywieniowe ich matek. Niezbędna jest fachowa i skuteczna edukacja, która powinna obejmować zarówno kobiety w okresie przedkoncepcyjnym, jak i okołokoncepcyjnym. Upewnij się, co na ten temat wiedzą Twoje pacjentki!


Regulamin | Informacje prasowe | Polityka prywatności