Położna. Nauka i Praktyka

Redaktor naczelny:prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska
ISSN:1898-6862
Częstotliwość wydań:kwartalnik
Wydawca:PZWL Wydawnictwo Lekarskie
Punktacja:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 3 pkt, Index Copernicus - 54,56 ICV Punktacja i indeksacja - punktacja MNiSW: 3 pkt, Index Copernicus - 54,56 ICV - Polska Bibliografia Naukowa (GBL)

W bieżącym numerze:

W najnowszym wydaniu kwartalnika „Położna. Nauka i Praktyka” poruszamy tematy trudne, wymagające od położnych nie tylko specjalistycznej wiedzy, ale przede wszystkim dużej empatii i troski – agresja pacjentek na sali porodowej, lęk i negatywne emocje towarzyszące narodzinom czy doświadczenie porodu martwego lub ciężko chorego dziecka. Przyjrzymy się także znaczeniu stresu matki karmiącej w procesie laktacji oraz najnowszym standardom opieki okołoporodowej.

Przegląd dostępnej literatury specjalistycznej oraz bieżących wydarzeń kierowanych do położnych, a także fachowa terminologia w zakresie położnictwa w języku angielskim pozwolą poszerzyć wiedzę i wykorzystać ją w codziennej pracy.Regulamin | Informacje prasowe | Polityka prywatności