Położna. Nauka i Praktyka

Redaktor naczelny:prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska
ISSN:1898-6862
Częstotliwość wydań:
Wydawca:Wydawnictwo Lekarskie PZWL
Punktacja:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 3 pkt, Index Copernicus - 54,56 ICV Punktacja i indeksacja - punktacja MNiSW: 3 pkt, Index Copernicus - 54,56 ICV - Polska Bibliografia Naukowa (GBL)

Kontakt

Wydawca


Wydawnictwo Lekarskie PZWL 

02-460 Warszawa, ul. Daimlera 2

Redakcja czasopism 

Prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch- Gajzlerska

Redaktor Naczelna


Dorota Kobierzewska

Redaktor Naczelna Działu Pielęgniarstwa i Położnictwa

e-mail: dorota.kobierzewska@pzwl.pl

e-mail: polozna@pzwl.pl

 

Monika Dyjak 

Redaktor Prowadząca

e-mail: monika.dyjak@pzwl.pl


Marta Sypuła

Dyrektor dr. Rozwoju Produktu


Prenumerata i dystrybucja

Specjalista ds. Prenumerat: Anna Świtalska

tel. 22 695 41 53

tel. kom. 502 796 171

e-mail: prenumeraty@pzwl.pl

 

Dział reklamy

Anna Chreptowicz-Lewandowska

Dyrektor Biura Reklamy

tel. (22) 695 43 21

e-mail: anna.chreptowicz@pzwl.pl


Zespół działu reklamy:

   

 

 

Monika Gramek

Joanna Traczyk-Kowalska

 

tel. (22) 695 40 45, 504 221 444

tel. (22) 695 41 61, 506 104 534

 

e-mail: monika.gramek@pzwl.pl

e-mail: joanna.traczyk@pzwl.pl

  

Anna Kozłowska

Katarzyna Sienkiewicz

 

tel. (22) 695 42 78, 503 505 481

tel. (22) 695 44 98, 500 120 129

 

e-mail: anna.kozlowska@pzwl.pl

e-mail: katarzyna.sienkiewicz@pzwl.pl

 

 

Monika Leosz

tel. (22) 695 41 10, 508 204 462

e-mail: monika.leosz@pzwl.pl


               


Informacje prasowe | Polityka prywatności | Regulamin