Położna. Nauka i Praktyka

Redaktor naczelny:prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska
ISSN:1898-6862
Częstotliwość wydań:kwartalnik
Wydawca:PZWL Wydawnictwo Lekarskie
Punktacja:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 3 pkt, Index Copernicus - 54,56 ICV Punktacja i indeksacja - punktacja MNiSW: 3 pkt, Index Copernicus - 54,56 ICV - Polska Bibliografia Naukowa (GBL)


Położna 1/2018

NAUKA i DYDAKTYKA

PRACE ORYGINALNE

Czy karmienie piersią jest obowiązkiem? Rola położnych środowiskowych w podejmowaniu wyboru karmienia noworodka

lic. poł. Barbara Broers, lic. poł. Izabela Gajdecka-Kocur

PRACE POGLĄDOWE

Metody łagodzenia bólu porodowego

mgr poł. Marta Reczek

PRAKTYKA

PRACE ORYGINALNE

Prognozowana a rzeczywista ocena pomiarów przed i poporodowych płodu i noworodka na podstawie analizy 832 przypadków

mgr poł. Martyna Mączka

PRACE POGLĄDOWE

Opieka nad kobietą oraz dzieckiem z wadą letalną z uwzględnieniem hospicjów perinatalnych

dr n. o zdr. Renata Madetko, lic. poł. Sylwia Kowalczyk

HISTORIA

PRACE POGLĄDOWE

Zawód położnej na ziemiach  polskich

mgr Dorota Cholewicka, prof. dr. hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska

ANGIELSKI DLA POŁOŻNYCH

KALENDARIUM

AKTUALNOŚCI

Streszczenia na Konferencję „Położna w świecie nauki i praktyki (23-24 marca 2018 r.)