Położna. Nauka i Praktyka

Redaktor naczelny:prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska
ISSN:1898-6862
Częstotliwość wydań:kwartalnik
Wydawca:Wydawnictwo Lekarskie PZWL
Punktacja:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 3 pkt, Index Copernicus - 54,56 ICV Punktacja i indeksacja - punktacja MNiSW: 3 pkt, Index Copernicus - 54,56 ICV - Polska Bibliografia Naukowa (GBL)


Położna 1/2016

Spis treści

Dział Nauka i dydaktyka

Najczęstsze obawy kobiet we wczesnym połogu

Różnica pomiędzy porodem naturalnym a zmedykalizowanym

Rola położnej jako andragoga w szkole rodzenia

Wywiad

Rozwój naukowy i zawodowy otworzył mi wiele drzwi - wywiad z prof. UM dr hab. n. o zdr. Beatą Piętą, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Położnych 

Dział Praktyka

Higiena górnych dróg oddechowych noworodka z problemami oddechowymi

Bezpieczne pobieranie krwi pępowinowej

Zdalne monitorowanie dobrostanu płodu - mobilne KTG w praktyce położnej

Metody pracy położnej z pacjentką głuchoniemą i niedosłyszącą - studium przypadków

Pielęgnacja niemowlęcia z atopowym zapaleniem skóry

Cukrzyca w ciąży

Kalendarium

Aktualności

Angielski dla położnych