Katalog

Położna. Nauka i Praktyka

Redaktor naczelny:prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska
ISSN:1898-6862
Częstotliwość wydań:kwartalnik
Wydawca:PZWL Wydawnictwo Lekarskie
Punktacja:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 3 pkt, Index Copernicus - 54,56 ICV Punktacja i indeksacja - punktacja MNiSW: 3 pkt, Index Copernicus - 54,56 ICV - Polska Bibliografia Naukowa (GBL)


Położna 1/2019

NAUKA I DYDAKTYKA

PRACE ORYGINALNE

  • Lęk i negatywne emocje towarzyszące narodzinom dziecka - dr n. o zdr. Beata Leśniczak, mgr poł. Paulina Piotrowska, dr hab. n. med. Piotr Woźniak
  • Opieka nad kobietą rodzącą ciężko chore lub martwe dziecko w doświadczeniu położnej - dr n. o zdr. Katarzyna Wszołek
  • Znaczenie stresu i poczucia własnej skuteczności dla podtrzymania wyłącznego karmienia piersią przez 6 miesięcy wśród pierworódek – badania przekrojowe - dr Joanna Chylińska, mgr Aneta Małecka, dr Jolanta Banasiewicz, prof. dr hab. Krzysztof Owczarek
  • Agresja pacjentek wobec personelu na sali porodowej – doniesienie wstępne - dr n. hum. Jakub Lickiewicz, mgr poł. Agnieszka Małek, prof. dr hab. n. o zdr. Marta Makara-Studzińska

PRAKTYKA

PRACE POGLĄDOWE

  • Nowe standardy opieki okołoporodowej w praktyce położnej, mgr Małgorzata Stefaniak, dr n. med. Barbara Mazurkiewicz, mgr Aleksandra Werczyńska, prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska
  • Probiotyki i prebiotyki a problemy zdrowotne u dzieci, dr hab. Beata Pięta, prof. UM
  • Odżywianie i nawadnianie kobiet ciężarnych i karmiących piersią według polskich położnych, dr n. o zdr. Beata Leśniczak

BIBLIOTEKA POŁOŻNEJ

ANGIELSKI DLA POŁOŻNYCH

KALENDARIUM