Polska Stomatologia Dziecięca

Redaktor naczelny:dr n. med. Michał Sobczak
ISSN:2451-3563
Częstotliwość wydań:kwartalnik
Wydawca:Wydawnictwo Lekarskie PZWL

W bieżącym numerze:

W najnowszym numerze znajdziesz:

- przegląd piśmiennictwa dotyczący możliwego wpływu fluorków stosowanych w ramach profilaktyki

choroby próchnicowej na funkcjonowanie tarczycy u dzieci z zaburzeniami pracy tego gruczołu

- artykuł określający bezpieczeństwo stosowania płytkiej sedacji farmakologicznej z zastosowaniem midazolamu w warunkach gabinetu stomatologicznego u dzieci. Artykuł ten może wywołać szerszą dyskusję na temat sedacji stosowanej przez lekarzy innych specjalności niż anestezjolodzy w Polsce.

- artykuł przedstawiający aktualną wiedzę dotyczącą związku pomiędzy karmieniem piersią i chorobą próchnicową w aspekcie ochrony zębów przed próchnicą. O ile zalety karmienia piersią są niepodważalne, o tyle długi okres karmienia piersią jest kontrowersyjny, gdyż może to sprzyjać rozwojowi próchnicy wczesnego dzieciństwa. To problem, z którym bardzo często spotykają się lekarze stomatolodzy  na co dzień w dyskusjach z opiekunami małych pacjentów.

- artykuł poświęcony współczesnym metodom odbudowy złamanych w następstwie urazów koron stałych zębów siecznych u dzieci. Autor wskazując na ich zalety, wady i ograniczenia, przedstawia dostępne opcje leczenia u dzieci, pozwalające na przywrócenie nie tylko prawidłowej funkcji zębów, ale i spełniające najwyższe wymagania estetyki.

- opis przypadku przedstawiający postępowanie lecznicze w przypadku całkowitego zwichnięcia stałego centralnego siekacza prawego w szczęce oraz powikłań w postaci resorpcji zamiennej, która może wpływać na rozwój wyrostka zębodołowego szczęki.

- rzadki przypadek przejściowego uszkodzenia okolicy okołowierzchołkowej po urazie, w tym przypadku po nadwichnięciu zęba stałego, które uległo samoistnemu wygojeniu z rewaskularyzacją i powrotem zęba do stanu prawidłowego.

- streszczenia prac zaprezentowanych podczas IV Konferencji Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej, która odbyła się w dniach 7-8 kwietnia 2017 roku w Warszawie, w sesji „Ciekawe przypadki z własnej praktyki”.

 Informacje prasowe | Polityka prywatności | Regulamin