Katalog

W gabinecie lekarza specjalisty. Onkologia. Rak żołądka

Redaktor naukowy:Wojciech Polkowski
ISBN:978-83-200-5972-4
Częstotliwość wydań:wydanie specjalne
Wydawca:PZWL Wydawnictwo Lekarskie

W bieżącym numerze:

Trzeci numer, pod redakcją naukową prof. dr hab. n. med. Wojciecha Polkowskiego, skierowany jest do praktykujących lekarzy onkologów, chirurgów, został poświęcony leczeniu wielodyscyplinarnemu raka żołądka.

  • Wczesny rak żołądka. W naszych polskich warunkach celem powinno być zwiększenie wykrywalności zmian wczesnych w całym przewodzie pokarmowym.
  • Aktualny algorytm postępowania diagnostyczno-leczniczego u chorych na raka żołądka.
  • Laparoskopia diagnostyczna (LD), która stopniowo staje się stałym elementem procesu diagnostyczno-terapeutycznego. Zabieg ten pozwala na odstąpienie od rozległego leczenia operacyjnego u nawet 35% chorych.
  • Typy molekularne raka żołądka i ich implikacje kliniczne. Zastosowanie analizy molekularnej raka żołądka może przyczynić się do optymalizacji postępowania leczniczego.
  • Rola chemioterapii okołooperacyjnej w leczeniu skojarzonym. W krajach europejskich rekomendowanym sposobem leczenia uzupełniającego chorych na zaawansowanego raka żołądka jest chemioterapia okołooperacyjna.
  • Radioterapia i jej rola w leczeniu chorych na raka żołądka Postępujący rozwój precyzyjnych metod radioterapii wzbudza duże zainteresowanie i nadzieje na ich skuteczne wykorzystanie w optymalnej terapii.
  • Chirurgia cytoredukcyjną i HIPEC. Zastosowanie HIPEC w połączeniu z maksymalnie radykalną operacją cytoredukcyjną jest skutecznym sposobem kontroli i leczenia zmian przerzutowych w przebiegu raka żołądka.
  • Paliatywne leczenie systemowe, które wydłuża ono czas życia chorych i poprawia jego jakość. Nowe warianty postępowania systemowego podążają w kierunku personalizacji terapii.Regulamin | Informacje prasowe | Polityka prywatności