Zakażenia Szpitalne

Redaktor naczelny:dr n. med. Mirosława Malara
ISSN:2354-0117
Częstotliwość wydań:wydanie specjalne
Wydawca:PZWL Wydawnictwo Lekarskie

W bieżącym numerze:

W dodatku tematycznym Zakażenia Szpitalne zespół autorów kontynuuje pracę nad kluczowymi kwestiami z tej dziedziny.  Przedstawiono nowoczesne rozwiązania w zapobieganiu zakażeniom szpitalnym i omówiono zmieniające się normy europejskie dotyczące oceny skuteczności mikrobiologicznej preparatów dezynfekcyjnych. Wiele miejsca poświęcono profilaktyce okołozabiegowej , zapobieganiu zakażeniom miejsca operowanego, krwiopochodnym i innym. W dziale Antyseptyka omówiono natomiast m.in. zasady zaopatrywania i oczyszczania ran.