Zakażenia Szpitalne

Redaktor naczelny:dr n. med. Mirosława Malara
ISSN:2354-0117
Częstotliwość wydań:wydanie specjalne
Wydawca:PZWL Wydawnictwo Lekarskie

Spis treści

W bieżącym numerze

Nadzór:

Prawne aspekty ochrony pacjenta przed zakażeniem - dr n. med. Lidia Sierpińska

Procedura rozpoznawania i raportowania postaci zakażeń szpitalnych - mgr Alina Roszak

Higiena szpitalna, dekontaminacja

Higiena rąk. Zalecenia - dr n. med. Małgorzata Fleischer

Środki ochrony osobistej - dr n. med. Małgorzata Fleischer

Dekontaminacja narzędzi i sprzętu medycznego - dr n. med. Małgorzata Fleischer

Utrzymanie czystości pomieszczeń szpitalnych - dr n. med. Małgorzata Fleischer

Segregacja i usuwanie odpadów - dr n. med. Małgorzata Fleischer

Antyseptyka

Wykorzystanie antyseptyków w zapobieganiu infekcji szpitalnych - mgr farmacji Marzena Korbecka-Paczkowska

Stosowanie cewników naczyniowych - mgr Olga Dembicka

Leczenie ran zakażonych - mgr piel. Beata Rożenek

Opatrunki specjalistyczne stosowane w leczeniu ran - mgr piel. Beata Rożenek

Zapobieganie zakażeniom miejsca operowanego - lic. piel. Anna Domańska

Bezpieczna praca

Profilaktyka zakażeń. Zakłucia ostrym sprzętem - mgr piel. Jolanta Czerniak

Ekspozycje zawodowe personelu medycznego - gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy? - dr n. med. Beata Ochocka.


Regulamin | Informacje prasowe | Polityka prywatności