W gabinecie lekarza specjalisty. Choroby reumatyczne. Choroba zwyrodnieniowa stawów

Redaktor naczelny:prof. dr hab. n. med. Maria Majdan
ISBN:978-83-200-5912-0
Częstotliwość wydań:wydanie specjalne
Wydawca:PZWL Wydawnictwo Lekarskie

W bieżącym numerze:

  • Chorobę zwyrodnieniową stawów jako jedną z głównych przyczyn niepełnosprawności ruchowej ludzi w XXI wieku. Uwzględniono, m.in. aktualny jej podział, patogenezę, rozpoznanie oraz algorytmy postepowania.
  • Obraz kliniczny i leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów rąk. Jest to jedna z najczęściej występujących postaci ChZS, która w sposób istotny wpływa na upośledzenie i ograniczenie funkcji rąk. W ostatnich latach obserwujemy rosnące zainteresowanie tą jednostką chorobową.
  • Skuteczność i bezpieczeństwo leczenia bólu w ChZS paracetamolem, niesteroidowymi lekami przeciwbólowymi i opoidami, ze szczególnymi wróceniem uwagi na skuteczność i bezpieczeństwo ich stosowania. Ból utrudnia chorym codzienną aktywność, dlatego też istnieje konieczność stosowania farmaceutyków  mających na celu skuteczną walkę z tym uciążliwym objawem.
  • Rolę ortopedy w leczeniu choroby zwyrodnieniowej. Wydłużający się czas życia człowieka sprawia, że niezbędne staje się poszukiwanie skutecznych metod zapewniających  prawidłowe funkcjonowanie narządów ruchu. Konieczność wdrożenia leczenia inwazyjnego lub kompleksowego jest w wielu przypadkach nieodzowna.
  • Chorobę zwyrodnieniową stawów u ludzi młodych. Zwiększenie częstotliwości jej występowania można łączyć ze wzrastającym trendem do uprawiania sportów związanych z dużymi przeciążeniami stawów.

Regulamin | Informacje prasowe | Polityka prywatności