Katalog

Polityka prywatności


Polityka prywatności Księgarni Internetowej PZWL (wydawnictwopzwl.pl)

Podanie danych osobowych przez użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do realizacji usług czy produktów dostarczanych za pośrednictwem Księgarni Internetowej PZWL i związanych ściśle z tym celem, w szczególności umożliwienia dokonania rejestracji, logowania, złożenia zamówienia i dokonania zakupów, rozliczeń, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, archiwizacji czy kontaktu. Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych w związku z art. 23 ust. 4 pkt 1 tej samej ustawy, dane osobowe mogą być także przetwarzane w celu realizacji własnych działań marketingowych, dotyczących produktów lub usług Wydawnictwa Lekarskiego PZWL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa – w formie tradycyjnej, co nie wymaga zgody. W przypadku innych form działań marketingowych, wymagających zgody (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną czy telefoniczną, otrzymywanie informacji o ofertach partnerów), użytkownik może zostać poproszony o wyrażenie stosownej zgody i może ją dobrowolnie wyrazić. Wówczas dane osobowe będą przetwarzane także w celach objętych składanym oświadczeniem.

Każdy użytkownik, który udostępnił swoje dane w formularzu rejestracyjnym, posiada nieskrępowany dostęp do dotyczących go danych. Użytkownik może dane te weryfikować, modyfikować lub też żądać ich usunięcia. Może to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

Ochrona prywatności użytkowników Księgarni Internetowej PZWL ma dla nas niebagatelne znaczenie. Zapewniamy bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych i dołożenie wszelkich starań w celu podnoszenia poziomu tej ochrony. W celu wyjaśnienia naszym użytkownikom zasad i sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach, poniżej przedstawiamy dokument, który w sposób przejrzysty wyjaśnia kwestię ochrony prywatności naszych użytkowników, tak by mogli oni poczuć się bezpiecznie i cieszyć się zakupami w Księgarni Internetowej PZWL.

I. Kto jest administratorem danych osobowych użytkowników Księgarni Internetowej PZWL?

Administratorem danych osobowych użytkowników, czyli podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników i uprawnionym do ich przetwarzania (zwanym dalej Administratorem), o ile wyraźnie nie wskazano inaczej w odpowiednich miejscach na stronie internetowej, jest PZWL Wydawnictwo Lekarskie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000124932, NIP 526-015-17-67, kapitał zakładowy w wysokości 4.100.000 zł. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@pwn.pl lub korespondencyjnie: ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa.


II. Jak chronimy dane osobowe użytkowników?

Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych użytkowników należą:

a) Dostęp do danych osobowych użytkownika mają tylko ci pracownicy lub współpracownicy PZWL Wydawnictwa Lekarskiego sp. z o.o., którzy zostali upoważnieni do przetwarzania danych osobowych w stosownym zakresie i zobowiązani do zachowania w tajemnicy danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia lub dodatkowo zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych.

b) System IT Księgarni Internetowej PZWL spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

Dla ochrony danych osobowych Użytkowników zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

III. Dlaczego i o jakie dane osobowe prosimy użytkowników?

1. Rejestracja

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w Księgarni Internetowej PZWL, dzięki czemu użytkownik nie musi przy każdym kolejnym zakupie poświęcać czasu na ponowne wypełnianie formularza danych. 

Zarejestrowany użytkownik po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów.

Zarejestrowany i zalogowany użytkownik w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać lub żądać całkowitego usunięcia swoich danych z bazy Księgarni Internetowej PZWL, kontaktując się z Administratorem danych.

W trakcie rejestracji prosimy o:

a. e-mail – niezbędny do logowania do Księgarni Internetowej PZWL (e-mail jest identyfikatorem użytkownika) i komunikacji związanej z korzystaniem z księgarni;

Dane podane w trakcie rejestracji nie będą udostępniane przez PZWL Wydawnictwo Lekarskie sp. z o.o. innym podmiotom.

2. Złożenie zamówienia

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji. Składając zamówienie, użytkownik wypełnia formularz zamówienia i podaje w nim następujące dane:

a. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;

b. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

c. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;

d. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

Dane podane podczas zamówienia (imię, nazwisko, adres dostawy, telefon) mogą być udostępnione dostawcom przesyłek (operatorom pocztowym, przewoźnikom – kurierom), wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia.

3.Subskrypcja newslettera

W przypadku subskrypcji newslettera lub wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji albo podczas składania zamówienia, prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Administratora. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji, klikając link rezygnacji znajdujący się w stopce każdego newslettera.

IV. Dane osobowe użytkowników pobierane automatycznie po wejściu na strony Księgarni Internetowej PZWL

1. czasopisma.pzwl.pl (serwer)

System informatyczny, z którego korzysta Księgarnia Internetowa PZWL, automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzysta użytkownik łącząc się z czasopisma.pzwl.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych czy adresu wejścia na strony Księgarni Internetowej PZWL i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji Księgarni Internetowej PZWL w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi, o których mowa w pkt. III i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

2. Polityka cookies

Księgarnia Internetowa PZWL stosuje tzw. ciasteczka (ang. cookies). Są to małe pliki tekstowe umieszczane na urządzeniach użytkowników końcowych (np. komputerach) za pośrednictwem przeglądarek internetowych. Pliki te pozwalają na przechowywanie określonych informacji na urządzeniu użytkownika końcowego, a następnie ich odczytanie przez serwis, który te pliki stworzył. Cookies zawierają zwykle, oprócz nazwy domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, także czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer.

Cookies wykorzystywane są przez nas w celu:

a) dopasowania zawartości witryn sklepu internetowego do indywidualnych upodobań użytkownika oraz optymalizacji korzystania przez niego ze stron internetowych, (cookies pozwalają w szczególności na rozpoznanie urządzenia użytkownika sklepu internetowego i odpowiednie wyświetlenie strony internetowej, tak by była ona możliwie najlepiej dostosowana do jego jednostkowych potrzeb),

b) utrzymania sesji użytkownika sklepu internetowego po zalogowaniu - jest to niezwykle przydatne dla użytkownika, gdyż zapobiega konieczności ponownego logowania się (podawania loginu i hasła) na każdej kolejnej podstronie sklepu internetowego,

c) tworzenia statystyk (abyśmy mogli lepiej zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy naszego sklepu internetowego korzystają ze stron internetowych, a w konsekwencji mogli ulepszyć strukturę i zawartość tych stron),

d) dostarczania użytkownikom treści reklamowych odpowiadających ich indywidualnym preferencjom i zamiłowaniom.

Zazwyczaj przeglądarka internetowa użytkownika domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. W każdej chwili jednak użytkownicy sklepu internetowego mają możliwość i prawo do dokonywania zmiany ustawień dotyczących cookies. Aby dokonać zmiany ustawień plików cookies użytkownicy powinni zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o możliwościach i sposobach obsługi cookies, które są dostępne w ustawieniach przeglądarki internetowej.

W przypadku, gdy użytkownik nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z czasopisma.pzwl.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

Jeżeli użytkownik nie dokona zmiany ustawień w zakresie cookies, to pliki te będą zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika. Oznacza to, iż będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

3. Google Analytics, Google AdWords

Księgarnia Internetowa PZWL używa także innych technologii funkcjonalnie tożsamych lub zbliżonych do cookies, takich jak Google Analytics, Google AdWords. Zawarte w pkt. IV.2 informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszego sklepu internetowego.


V. Kontakt

W sprawach związanych z realizacją zamówienia i dostarczeniem przesyłki Księgarnia Internetowa PZWL kontaktuje się z użytkownikiem korzystając z podanego przez użytkownika adresu e-mail. Tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez użytkownika numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu 42 680 44 88 lub poprzez adres e-mail wysylkowa@pzwl.pl.

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia danych osobowych użytkownika, o ile użytkownik nie może lub nie chce zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt pod naszym numerem telefonu 42 680 44 88 lub poprzez adres e-mail wysylkowa@pzwl.pl.

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:

PZWL Wydawnictwo Lekarskie sp. z o. o.
ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa

Warszawa, dnia 25.05.2018


Regulamin | Informacje prasowe | Polityka prywatności