Katalog

Dental Labor

Redaktor prowadzący:Monika Dyjak
ISSN:1507-6644
Częstotliwość wydań:kwartalnik
Wydawca:PZWL Wydawnictwo Lekarskie

Wybierz prenumeratę


Liczba prenumerat: egz.

Prenumerata od numeru:

Do numeru: 1/2020


Prenumerata obejmuje 4 kolejne numery pismaRegulamin | Informacje prasowe | Polityka prywatności