Nowotwory Płuca i Klatki Piersiowej

Redaktor naukowy:prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk
ISSN:2391-9507
Częstotliwość wydań:wydanie specjalne
Wydawca:PZWL Wydawnictwo Lekarskie

Spis treści

Diagnostyka endoskopowa raka płuca

dr hab. n. med. Artur Szlubowski

Rola badania patomorfologicznego w procesie diagnostyki raka płuca

dr n. med. Juliusz Pankowski

Nowa klasyfikacja TNM raka płuca

Dr n. med. Maciej Głogowski

Terapie ukierunkowane molekularnie i chorych na nie drobnokomórkowego raka płuca

prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk

Dostępność do nowoczesnych terapii ukierunkowanych molekularnie i immunoterapii oraz do testów genetycznych w Polsce

prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk

Immunologia i immunoterapia niedrobnokomórkowego raka płuca

dr hab. n. med. Kamila Wojas-Krawczyk, dr n. med. Michał Szczyrek, prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk

Nowe aspekty wykorzystania przeciwciał blokujących immunologiczne punkty kontrolne

dr hab. n. med. Tomasz Kubiatowski

Zasady prowadzenia terapii systemowej (cytostatyki klasyczne) u chorych na zaawansowanego nie drobnokomórkowego raka płuca

prof. nadzw. dr hab. n. med. Dariusz Kowalski

Zasady systemowego leczenie drobnokomórkowego raka płuca z uwzględnieniem nowych opcji terapeutycznych

dr n. med. Magdalena Knetki-Wróblewska


Regulamin | Informacje prasowe | Polityka prywatności