W gabinecie lekarza specjalisty. Onkologia. Niedrobnokomórkowy rak płuca

Redaktor naukowy:prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk
ISBN:978-83-200-6068-3
Częstotliwość wydań:wydanie specjalne
Wydawca:PZWL Wydawnictwo Lekarskie

Spis treści

 • Słowo wstępne - prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk
 • Sekwencjonowania nowej generacji (NGS) w kwalifikacji do terapii ukierunkowanych molekularnie i immunoterapii u chorych na nowotwory - dr n. med. Anna Grenda
 • Diagnostyka nieprawidłowości ALK u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca dr hab. n. med. Kamila Wojas-Krawczyk
 • Inhibitory ALK w leczeniu pierwszej linii u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca ? wybór optymalnej opcji terapeutycznej- dr hab. n. med. Robert Kieszko
 • Mechanizmy oporności na inhibitory ALK u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca z rearanżacją genu ALK - dr hab. n. med. Kamila Wojas-Krawczyk
 • Leczenie chorych po progresji w trakcie terapii inhibitorami ALK ? leczenie sekwencyjne - dr n. med. Michał Szczyrek, lek. med. Patryk Jasielski
 • Terapia kryzotynibem u chorego na raka gruczołowego płuca ze współistnieniem rearanżacji genów ALK, ROS1 i zapaleniem płuc różnicowanym z COVID-19 ? opis przypadku - lek. med. Małgorzata Frąk, dr n. med. Izabela Chmielewska, dr n. med. Magdalena Wójcik-Superczyńska, dr hab. n. med. Kamila Wojas-Krawczyk, dr n. med Anna Grenda, dr n. med. Katarzyna Reszka, mgr Michał Gil, dr hab. n. med. Bożena Jarosz, dr n. med. Tomasz Kucharczyk, prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk, prof. dr hab. n. med. Janusz Milanowski
 • Inhibitory ROS1 w terapii niedrobnokomórkowego raka płuca - dr n. med. Izabela Chmielewska
 • Inhibitory NTRK w terapii niedrobnokomórkowego raka płuca - dr n. med. Tomasz Jankowski
 • Rzadkie cele dla terapii ukierunkowanych molekularnie u chorych na niedrobnokomórkowego raku płuca - prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk
 • Możliwości stosowania skojarzenia terapii ukierunkowanych molekularnie i immunoterapii u chorych na NDRP - dr n. med. Magdalena Wójcik-Superczyńska
 • Recenzja - prof. dr hab. n. med. Janusz Milanowski, prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski

Regulamin | Informacje prasowe | Polityka prywatności