Dental Labor

Redaktor prowadzący:Monika Dyjak
ISSN:1507-6644
Częstotliwość wydań:kwartalnik
Wydawca:PZWL Wydawnictwo Lekarskie

W bieżącym numerze:

W bieżącym wydaniu:

  • Profesjonalne kursy ortodontyczne dla techników - poznaj ofertę
  • Podsumowanie targów CEDE w fotorelacji
  • Zaawansowana rekonstrukcja estetyczna i implantoprotetyczna z wyrównaniem utraconej wysokości zwarcia centralnego
  • opis przypadku z wykorzystaniem VITA AKZENT LC - charakteryzacja protezy wykonanej cyfrowo
  • Cyfrowa przyszłość: Cyfrowe etapy postępowania. Część 1. Druk 3D
  • Cyfrowa przyszłość: Cyfrowe etapy postępowania. Część 2. Skaner wewnątrzustny cara i700
  • Rozmowa z Piotrem Tarnowski, przedstawicielem firmy Bausch - kontrola okluzji na każdym etapie leczenia
  • Glazura w sprayu firmy Sagemax
  • Przegląd nowości produktowych
  • Warsztaty i szkolenia branżowe - wykaz
Zaproszenie na targi KRAKDENT 2023 - wydarzenia dedykowane technikom dentystycznym

Regulamin | Informacje prasowe | Polityka prywatności