Dental Labor

Redaktor prowadzący:Monika Dyjak
ISSN:1507-6644
Częstotliwość wydań:kwartalnik
Wydawca:PZWL Wydawnictwo Lekarskie

W bieżącym numerze:

 • zaproszenie na niespotykane połączenie techniki ortodontycznej i protetyki na Konferencji w Paprotni w dn. 9-12 czerwca 2022 r.
 • relacja z targów Krakdent 2022
 • profesjonalne kursy ortodontyczne dla techników
 • implanty stomatologiczne bez łącznika w całkowicie zwalidowanej procedurze pracy
 • przykłady modeli wydrukowanych z użyciem drukarki 3D
 • opis przypadku klinicznego prezentujący odbudowę warstwową zęba 21 z zastosowaniem materiału kompozytowego
 • fotorelacja pracy wykonanej z cyrkonu i mas ceramicznych
 • opis poszczególnych etapów pracy odbudowy z cyrkonu
 • różne modyfikacje aparatu retencyjnego typu Osamu
 • 5 przykazań kobiety biznesu
 • przegląd nowości produktowych
 • warsztaty i szkolenia branżowe – wykaz

Regulamin | Informacje prasowe | Polityka prywatności