Analiza Przypadków. Pediatria

Redaktor naczelny:prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska
ISSN:2391-9507
Częstotliwość wydań:kwartalnik
Wydawca:PZWL Wydawnictwo Lekarskie

W bieżącym numerze:

  • temat dotyczący diagnostyki wad postawy u dzieci. Prof. Jacek Wilczyński szczegółowo scharakteryzował najczęstsze wady postawy oraz metody badania małego pacjenta
  • artykuł poświęcony nadciśnieniu tętniczemu u dzieci i młodzieży w świetle aktualnych zaleceń. W ostatnich latach dynamicznie wzrasta częstość występowania nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży. Ma to związek z narastającą epidemią nadwagi i otyłości w populacji pediatrycznej
  • artykuł dotyczący postępowania w przypadku zatrucia dopalaczami
  • w artykule Pierwotne niedobory odporności zostały pokrótce scharakteryzowane wszystkie grupy IEI, a następnie przedstawiono objawy kliniczne i wyniki badań, które powinny zwrócić uwagę pediatry jako możliwe manifestacje PNO. Nie wolno nam zapomnieć, że pierwszym, ale najważniejszym krokiem w diagnozie IEI jest uwzględnienie takiego rozpoznania u dziecka. W tym zakresie nieocenioną rolę spełniają pediatrzy, gdyż to do nich trafiają pacjenci ze swoimi problemami
  • artykuł na temat przewlekłego kaszlu u dzieci. Prof. Anna Bręborowicz przedstawiła podsumowanie aktualnej wiedzy, doświadczeń z praktyki i zaleceń ekspertów. Jesteśmy pewni, że to opracowanie przysłuży się większej skuteczności w opiece nad kaszlącymi małymi pacjentami
  • artykuł dotyczący egzemy u dzieci, w którym Autorzy opisali najczęściej występujące dermatozy wypryskowe wieku dziecięcego, możliwości diagnostyczne i leczenie
  • opis przypadku Gruźlica układu moczowego u 13-letniego chłopca z trisomią chromosomu 21
  • opis przypadku Przebieg gronkowcowego zespołu oparzonej skóry u 22-miesięcznej dziewczynki
  • dział prawny, w którym przedstawiono bardzo aktualny temat dotyczący Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych

Regulamin | Informacje prasowe | Polityka prywatności