Immunoterapia

Redaktor naczelny:dr n. med. Ewa Kalinka
ISSN:2544-5731
Częstotliwość wydań:półrocznik
Wydawca:PZWL Wydawnictwo Lekarskie


1/2019

 1. Przeciwciała anty-PD-1 i anty-PD-L1 w skojarzeniu z innymi metodami leczenia -  czy to przyszłość terapii zaawansowanego NDRP? 
  Dr hab. n. med. Kamila Wojas-Krawczyk, Prof. Dr hab. n. med. Paweł Krawczyk
 2. Co już wiemy na temat synapsy immunologicznej, a co jeszcze pozostało do odkrycia? Immunoterapia z wykorzystaniem,,checkpoint inhibitor'' w leczeniu nowotworów pęcherza moczowego.
  Dr n. med. Paula Dobosz
 3. Wybór optymalnego preparatu granulocytarnych czynników wzrostu u chorych leczonych przeciwnowotworowo.
  Dr n. med. Maria Cioch
 4. Immunoterapia w niedrobnokomórkowym raku płuca.
  Dr n. med. Katarzyna Stencel, prof. dr hab. n. med. Rodryg Ramlau
 5. Zastosowanie leków biologicznych i biopodobnych w leczeniułuszczycy.
  Prof.  dr hab. n. med. Zygmunt Adamski, dr hab. n. med. Agnieszka Osmola-Mańkowska, dr n. med. Ewa Teresiak-Mikołajczak, dr hab. med. Justyna Gornowicz-Porowska, lek. Marta Dobrzańska
 6. Zastosowanie certolizumabu w leczeniu zapalnych chorób stawów z  uwzględnieniem okresu prokreacji u kobiet.
  Lek. med. Aleksandra Majdan