Diabetologia wybrane zagadnienia

Redaktor naukowy:prof. dr hab. Krzysztof Strojek
ISSN:2391-9507
Częstotliwość wydań:wydanie specjalne
Wydawca:Wydawnictwo Lekarskie PZWL

W numerze:

„Diabetologia – wybrane zagadnienia” to specjalistyczne opracowanie dla lekarzy diabetologów pod redakcją naukową prof. dr hab. Krzysztofa Strojka. Zawartość czasopisma obejmuje wszystkie najważniejsze i najnowsze aspekty opieki diabetologicznej. Celem publikacji jest rozszerzenie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej cukrzycy – jednego z największych wyzwań współczesnej medycyny. W ostatnich kilkunastu latach dokonał się znaczący postęp w zakresie percepcji zagrożenia skutkami choroby, jak również w odniesieniu do zasad prowadzenia leczenia. Wiąże się z tym konieczność ciągłego aktualizowania wiedzy w oparciu o doniesienia naukowe i wprowadzane rekomendacje towarzystw diabetologicznych.Regulamin | Informacje prasowe | Polityka prywatności