Położna. Nauka i Praktyka

Redaktor naczelny:prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska
ISSN:1898-6862
Częstotliwość wydań:kwartalnik
Wydawca:PZWL Wydawnictwo Lekarskie
Punktacja:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 3 pkt, Index Copernicus - 54,56 ICV Punktacja i indeksacja - punktacja MNiSW: 3 pkt, Index Copernicus - 54,56 ICV - Polska Bibliografia Naukowa (GBL)

Położna. Nauka i Praktyka - O czasopiśmie

PROFIL CZASOPISMA

- To specjalistyczne pismo naukowe, na łamach którego omawiane są szczegółowo aspekty związane z obszarem położnictwa.

- Gwarantem wysokiego poziomu treści publikowanych na łamach kwartalnika jest stała współpraca z czołowymi, wieloletnimi praktykami i specjalistami z całego świata.

- 'Położna. Nauka i Praktyka' to najlepsze źródło wiarygodnej i rzetelnej wiedzy, ukazujące się nakładem prestiżowego Wydawnictwa Lekarskiego PZWL we współpracy z Zakładem Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

- Tytuł znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (3 pkt.) oraz jest indeksowany w bazach Index Copernicus (54,56 ICV) i Głównej Biblioteki Lekarskiej.

DO KOGO CZASOPISMO JEST ADRESOWANE?

Adresatami kwartalnika są osoby zawodowo związane z położnictwem, studiujące na kierunku położnictwo oraz wszyscy zainteresowani zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy z zakresu ginekologii, położnictwa oraz neonatologii. 

TEMATYKA CZASOPISMA

Czasopismo zapewni dostęp do:

- artykułów i opisów przypadków autorstwa najlepszych polskich oraz zagranicznych ekspertów z zakresu położnictwa,

- materiałów poruszających najbardziej istotne tematy, m.in. dotyczące codziennej pracy położnej, zarówno na oddziale położniczym, jak i w domu pacjentki, bezpośredniej opieki nad kobietą i noworodkiem, prowadzonej szeroko działalności edukacyjnej, wsparcia laktacyjnego,

- prezentacji innowacyjnych technologii i nowości produktowych, 

- platformy wymiany wiedzy, myśli i doświadczeń dla osób zawodowo związanych z położnictwem, 

- lekcji języka angielskiego, przygotowanych przez specjalistów i sprofilowanych pod kątem potrzeb tej grupy zawodowej. 

Artykuły publikowane są w następujących działach:

- Nauka i dydaktyka

- Praktyka

- Aktualności/kalendarium

- Wywiad/Sylwetka

- Historia

- Angielski dla położnych.

Rada naukowa »


Redakcja:

Redaktor Naczelny: prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska
Zastępcy Redaktora Naczelnego: dr n. med. Grażyna Bączek, dr n. med. Barbara Kozakiewicz
Sekretarz Redakcji: mgr Aleksandra Werczyńska
Wydawca, Redaktor Prowadzący: Patrycja Ziętek
Koordynator Działu Czasopism: Dorota Kobierzewska

Dziedzina:

Pielęgniarstwo i położnictwo

Częstotliwość ukazywania się:

kwartalnik

Wydawca:

PZWL Wydawnictwo Lekarskie

ISSN:

1898-6862

Punktacja:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 3 pkt, Index Copernicus - 54,56 ICV Punktacja i indeksacja - punktacja MNiSW: 3 pkt, Index Copernicus - 54,56 ICV - Polska Bibliografia Naukowa (GBL)

Regulamin | Informacje prasowe | Polityka prywatności